◊ เข้าไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง www.19sep.net

ประชาไท – 15 ต.ค. 2549 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ http://www.19sep.org/ ซึ่งเปิดให้บริการเว็บบอร์ด ไม่สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 16.00น. ของวันที่ 14 ต.ค. เป็นต้นมา โดยในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ประชาไทอยู่ระหว่างติดต่อขอสัมภาษณ์นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้จดทะเบียน http://www.19sep.net/ ต่อไป >>

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ http://www.19sep.org/ ซึ่งนายสมบัติ งามบุญอนงค์ ได้จดทะเบียนไว้ ได้ถูกสั่งปิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยนายสมบัติได้รับข้อความจากผู้ให้บริการปรากฏว่า “ทาง issp ได้รับแจ้งด่วนจากกระทรวง ICT ให้ทำการ ปิด web 19sep.org ซึ่งมีข้อความขัดกับประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น ทาง issp จึงได้ทำการ block ip ดังกล่าวไว้” ………อ่านข่าวประกอบข่าวด่วน! เว็บไซต์ 19sep.org ถูกไอซีทีสั่งปิดแล้ว!!!

Advertisements