◊ แจงสื่อต่างประเทศ “ไม่อาจสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรัฐประหาร”


เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหารร่างจดหมายเปิดผนึกชี้แจงผู้สื่อข่าวต่างประเทศ กรณีมีความพยายามสื่อสารว่าประชาชนส่วนใหญ่ ‘สนับสนุน’ รัฐประหาร ระบุยังสรุปไม่ได้เพราะมีการปิดกั้น-ละเมิดเสรีภาพสื่อ ทำให้แสดงความเห็นต่างไม่ได้ ขอให้สื่อต่างประเทศติดตามและนำเสนอความเคลื่อนไหวใกล้ชิด >>ประชาไท – 12 ต.ค.2549 เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหารเปิดจดหมายเปิดผนึกถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ชี้แจงสถานการณ์ภายในเกี่ยวกับข้ออ้างความชอบธรรมของการรัฐประหารที่ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุน ดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

ในปัจจุบันได้มีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะสื่อสารต่อสาธารณะทั้งในและต่างประเทศว่า สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 เรื่อยมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ตลอดจนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนการรัฐประหารครั้งนี้เราในนามของเครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร ซึ่งเป็นประชาชนจำนวนหนึ่งในสังคมไทย ขอแสดงความเห็นและขอให้ข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากการพยายามสร้างภาพพจน์ของบรรดาชนชั้นนำต่างๆในสังคมไทยที่พยายามจะอธิบายว่า การรัฐประหารครั้งนี้คือการรัฐประหารที่ชอบธรรม ดังนี้

1.เราขอใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่าเราคัดค้านการทำรัฐประหารครั้งนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่ทำลายระบอบและพัฒนาการทางประชาธิปไตยที่มีมาทั้งหมด รัฐประหารครั้งนี้ไม่ใช่การรัฐประหารโดยสันติ แต่คือการยึดอำนาจรัฐ ฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงที่สุด

2.การประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว และการตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน คือความต้องการที่จะสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารให้ยืนยาว การประกาศว่าจะยุติบทบาทลงสองสัปดาห์หลังรัฐประหารเป็นการโกหกคำโตของเผด็จการทหารเพื่อให้ประชาชนไม่ลุกขึ้นมาคัดค้าน

3.ภายหลังการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยังมิได้ยกเลิกกฎอัยการศึกแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่นักวิชาชีพสื่อไม่ควรมองข้าม การปิดกั้นและละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้งที่เป็นกระแสหลัก เช่น สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสื่อทางเลือก เช่น วิทยุชุมชน เว็บไซต์ ฯลฯ ยังเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทหารยังคงไม่ถอนกำลังออกจากสำนักข่าวหลายสำนัก เราจึงไม่อาจบอกว่าประชาชนและสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด อ่าน เขียน ได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นสื่อมวลชนไทยจำนวนมากยังให้การสนับสนุนการรัฐประหารครั้งนี้ด้วย ดังนั้นในภาวะที่การนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นยังไม่สามารถทำได้ตามปกติ เราจึงไม่อาจสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือสนับสนุนการรัฐประหาร

เรา “เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” จึงขอเรียกร้องต่อสื่อมวลชนต่างประเทศโดยความเชื่อมั่นในหลักการของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ดังนี้

1.ขอให้สื่อมวลชนต่างประเทศช่วยนำเสนอข่าวสารและการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นต่างไปจากทิศทางของข่าวสารที่ถูกกำกับและควบคุมโดยรัฐ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวถูกนำเสนอจากสื่อมวลชนไทยน้อยมากจนดูราวกับว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่คัดค้านซึ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารครั้งนี้นั้น

2.ขอให้สื่อมวลชนต่างประเทศช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบัน และเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ แก่สาธารณชนต่อไปให้มากที่สุด

3.ขอเรียกร้องต่อสื่อมวลชนต่างประเทศร่วมผลักดันให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยที่ถูกบิดเบือนไปไม่ว่าจะโดยการใช้กำลังบีบบังคับคือการเซ็นเซอร์ตัวเอง กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

เครือข่าย ฯ เห็นว่าหนทางที่ดีที่สุดในการคลี่คลายปัญหาคือ การยกเลิกกฎอัยการศึก และคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการกลับไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง ภายใต้กติกาและกลไกตามรัฐธรรมนูญ 2540 โดยเร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองโดยภาคประชาชนต่อไป

เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร
ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
12 ตุลาคม 2549 [2 วันก่อนวัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย]

One thought on “◊ แจงสื่อต่างประเทศ “ไม่อาจสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรัฐประหาร”

 1. เผด็จการ ทหาร ปิดปากสื่อ
  ด้วยยึดถือ กำลังพล อันยิ่งใหญ่
  ประชาชน มิเห็นด้วย มีทั่วไทย
  ขอเข้าใจ สื่อสาร ความเป็นธรรม

  สื่อไทยเทศ ทั่วโขงเขต ในโลกนี้
  สื่อให้ดี พี่น้องไทย เราขอย้ำ
  รัฐประหาร ชั่วช้าสิ้น ยุติธรรม
  เราขอย้ำ กล่าวประณาม ทหารไทย

  ไม่ยอมรับ การใช้ กำลังเถื่อน
  ไม่แชเชือน ต่อต้านคน ไม่โปร่งใส
  ไม่รับรอง ความถูกต้อง ทหารไทย
  ไม่ไว้ใจ ระบอบ เผด็จการ

Comments are closed.