◊ เครือข่าย 19 กันยาฯ คัดค้านการกลับมาของ ‘อำมาตยาธิปไตย’


เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร ออกแถลงการณ์คัดค้านการกลับมาของระบอบอำมาตยาธิปไตย เรียกร้องให้ยุติระบบสืบทอดอำนาจและการปฏิรูปการเมืองภายใต้เผด็จการ พร้อมนัดชุมนุมใหญ่ 14 ตุลานี้ สนามฟุตบอล ธรรมศาสตร์ >>


ประชาไท – 12 ต.ค.2549 เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหารออกแถลงการณ์ “คัดค้านการกลับมาของระบอบอำมาตยาธิปไตย” เรียกร้องให้ยุติความพยายามในการปฏิรูปการเมืองภายใต้การครอบงำของเผด็จการ ดังนี้

แถลงการณ์ คัดค้านการกลับมาของระบอบอำมาตยาธิปไตย

หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและได้แปรสภาพ คปค.มาเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งยังคงอำนาจเต็มในการบริหารจัดการประเทศ และได้ประกาศการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ มาเป็นร่างทรงของคณะเผด็จการทหารรวมถึงการประวิงเวลาไม่ยอมยกเลิกกฎอัยการศึก ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร มีความเห็นและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.การตั้งคณะรัฐมนตรีอันประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนอดีตนายทหารระดับสูงจากกองทัพ เป็นความพยามยามจะสืบทอดอำนาจเผด็จการให้ต่อเนื่องยาวนาน และยังเป็นการรื้อฟื้นระบอบ ‘อำมาตยาธิปไตย’ (bureaucratic polity) หรือระบอบที่ข้าราชการเป็นใหญ่มีอิทธิพลครอบงำการกำหนดทิศทางของประเทศในทุก ๆ ด้านเช่นอดีตที่ผ่านมา

2.การกลับมาของระบอบราชการเป็นใหญ่เป็นการกีดกันการมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ออกไป เพราะระบอบนี้ไม่เชื่อมั่นในพลังประชาชนแต่กลับเชื่อมั่นและฝากความหวังไว้กับชนชั้นนำ(elite)ระดับหัวกะทิ หรือ กลุ่ม ‘เทคโนแครต’ (technocrat)เท่านั้น

3.ระบอบการเมืองการปกครองใด ๆ ก็ตามที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นในท้ายที่สุดแล้วย่อมนำไปสู่ความไม่โปร่งใส การทุจริตคอรัปชั่น และไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองภายใต้ระบอบนี้จึงไม่อาจเป็นไปได้

ข้อเสนอของเรา คือ

1.จงยุติความพยายามใด ๆ ที่จะสร้างระบบการสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยการเข้าไปแทรกแซง ปรับเปลี่ยน สร้างสถาบันการเมืองต่าง ๆ หรือกระทั่งรื้อฟื้นอำนาจเก่ากลับมาอีกครั้ง

2.จงยุติความพยายามปฏิรูปการเมืองภายใต้การครอบงำของเผด็จการ เพราะเราไม่เชื่อว่าการปฏิรูปการเมืองในภาวะที่ประชาชนไร้อำนาจจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีได้

3.ยกเลิกกฎอัยการศึกและกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 โดยทันที และจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ส่วนภารกิจการปฏิรูปการเมืองนั้นให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งร่วมกับประชาชนต่อไป

12 ตุลาคม 2549
เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร
www.19sep.org


ชุมนุมทางการเมืองครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 14 ต.ค.2549 16.00 น.
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 thoughts on “◊ เครือข่าย 19 กันยาฯ คัดค้านการกลับมาของ ‘อำมาตยาธิปไตย’

  1. อำมาตยา ธิปไตย ไทยรู้อยู่
    เขาเชิดชู ราชการ งานของเขา
    ประชาชน ทั่วเมืองไทย อยู่ใต้เรา
    หมู่สูเจ้า อย่ามากเรื่อง เพียงฟังเรา

  2. สูเจ้าชาวบ้านผู้ตำต้อย บังอาจมาคัดคานอำตาจแก่งข้าฯ(นายทหาร+พ่อค้าแห่งชาติ+ลูกน้องคุณป้า)พวกข้าเท่านั้นที่รักชาติ และมีกำลังปกครองประเทศไทย

    พี่ชาย พลเอก ตันฉ่วย ผู้น่ารัก

Comments are closed.