◊ คาดห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้นปีหน้า สาวเชียร์เบียร์ก็ห้ามด้วย

ประชาไท—13 ต.ค. 2549 น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ระบุว่า สัปดาห์หน้าจะออกประกาศห้ามสื่อทุกชนิดโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาจมีบทเฉพาะกาลให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.50 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาดำเนินการ โดยการโฆษณานั้นก็รวมความทั้งสื่อกลางแจ้ง และสื่อบุคคล และต่อไปนี้ บริษัทที่เปิดบูธตามสถานที่ต่างๆ จะมีโลโก้ขายเบียร์ที่บูธไม่ได้ด้วย รวมถึงการแจกสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าห่มก็จะต้องไม่มีป้ายสินค้าเช่นกัน >>


ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลก็ห้ามมีชื่อสินค้า หรือบริษัทจำหน่ายสินค้าปรากฏในรายการด้วยเว้นแต่จะเป็นการถ่ายทอดสดจากต่างประเทศที่มีป้ายโฆษณาสินค้าอยู่มรการถ่ายทอดสดนั้นด้วย
 

พร้อมกันนี้ น.พ. ณรงค์ ระบุว่าในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขจะออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมา จะมีข้อกำหนดชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น อาทิ ห้ามขายสุราแก่ผู้ที่ยังมีอายุไม่ถึง 21 ปี พ.ร.บ.ดังกล่าว มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไปแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งเขาเชื่อว่า อีกไม่นานทุกอย่างน่าจะได้ข้อสรุป และในสัปดาห์หน้า กระทรวงสาธารณสุขจะเชิญผู้ประกอบการธุรกิจแอลกอฮอล์มาทำความเข้าใจด้วย  สำหรับประกาศห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น อาศัยอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ที่ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ออกระเบียบควบคุมการโฆษณาได้

Advertisements