◊ พรรคแนวร่วมภาคประชาชนออกแถลงการณ์ค้าน ครม. ของรัฐบาล ‘สุรยุทธ์


พรรคแนวร่วมภาคประชาชนออกแถลงการณ์ล่าสุด คัดค้านการแต่งตั้ง ครม. ของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ ชี้ตั้งโดยรัฐบาลเถื่อน และเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 กลับมาใช้โดยทันที >>

 

แถลงการณ์คัดค้านการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเถื่อน
 


จากที่คณะปฏิรูปฯ ที่แปรไปเป็นคณะมนตรีความมั่นคงฯได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกฯ (สุรยุทธ์เคยเป็นนายทหารที่นำกำลังบุกมาทำร้ายประชาชนเมื่อคราวพฤษภาคม 2535) ได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีล่าสุดในวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น พรรคแนวร่วมมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบธรรมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งโดยรัฐบาลเถื่อน เรามองว่ารัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นจากการฉีกทำลายรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย และเหยียบย่ำศักดิ์ศรีและเสรีภาพของของประชาชน ดังนั้นคณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นที่จะทำอะไรในนามของประชาชน

2. ตัวรัฐมนตรีมาจากคนที่เป็นศัตรูของภาคประชาชน คือ ข้าราชการทหาร ที่ไม่เคยเป็นมิตรกับภาคประชาชน และข้าราชการแนวเสรีนิยมที่เชิดชูกลไกตลาด เช่น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร รมต.คลังที่ได้ประกาศว่าจะยกเลิกการสร้างรถไฟฟ้าบางโครงการ ทั้งๆที่โครงการนี้มีประโยชน์กับคนธรรมดาและเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพอย่างเป็นระบบ และ นิตย์ พิบูลสงคราม รมต.เคยเป็นอดีตหัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ เป็นต้น

3. รัฐบาลแบบนี้จะไม่แตกต่างจากรัฐบาลไทยรักไทย คือ หนึ่ง รัฐบาลเถื่อนชุดนี้ยังคงใช้นโยบายเสรีนิยมกลไกตลาด และสองปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ใช้นโยบายที่เน้นการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาในสามจังหวัดภาคใต้ จะทำให้ปัญหามีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น แนวโน้มของรัฐบาลเถื่อนชุดนี้จะลดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนลง

ข้อเรียกร้องของเรา

1. นำรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาพร้อมให้มีการเลือกตั้งโดยทันที โดยรัฐบาลชุดนี้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ จัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยห้ามรัฐบาลชุดนี้ทำข้อตกลงหรือกำหนดนโยบายใดๆ ในขณะนี้จนกว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

2. หากรัฐบาลชุดนี้จริงใจต่อการลดปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ ต้องยกเลิกกฎอัยการศึก และถอนทหารออกจากสามจังหวัดโดยทันที พร้อมเปิดเวทีให้ประชาชนคนธรรมดาได้แสดงความคิดเห็นและกำหนดอนาคตของตนเอง ไม่ใช่การตกลงกันเองของคนกลุ่มเล็กๆโดยข้ามหัวประชาชนธรรมดา

3. การปฏิรูปการเมืองใดๆต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่การจำกัดอยู่ที่การอ้างว่ากระทำโดย “ผู้เชี่ยวชาญ” เพียงไม่กี่คนอย่างเช่นที่เคยเป็นมา

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน
www.pcpthai.org