◊ ศาลรับคำฟ้องอาจารย์ ม.รังสิตที่ระบุ ICT, TOT และ สปน. ไม่ยอมตรวจสอบชินคอร์ปฯ

ศาลปกครองสูงสุด สั่งศาลปกครองกลาง รับคำฟ้องอาจารย์ ม.รังสิต ‘ศาสตรา โตอ่อน’ ที่ยื่นฟ้อง 3 หน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ อันได้แก่ กระทรวงไอซีที, บริษัททีโอที และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ฐานเพิกเฉยต่อการตรวจสอบเงื่อนงำในการทำธุรกิจของบริษัทในเครือชินคอร์ป >>ประชาไท – 5 ต.ค.2549 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคำฟ้องของ นายศาสตรา โตอ่อน อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ยื่นฟ้องต่อศาล โดยระบุว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยกระทรวงคมนาคม และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) มีความผิดกรณีละเลยต่อหน้าที่ ในการตรวจสอบและยกเลิกสัญญาสัมปทานที่มีการละเมิดต่อหลักการดำเนินกิจการคลื่นความถี่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ของบริษัท ชินคอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการขาย และโอนหุ้นให้กับกลุ่มกองทุนต่างชาติเทมาเส็กไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการร้องขอให้ (1) ศาลพิพากษากระทรวงไอซีที ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับ บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2) กระทรวงคมนาคมยกเลิกสัญญาสัมปทานกับ บริษัท ชินแซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) และ (3) สปน.ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า นายศาสตรา ไม่ใช่คู่สัญญาสัมปทานของรัฐ จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง แต่ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า นายศาสตรา เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทชินคอร์เปอร์เรชั่นฯ จึงถือว่าเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน ศาลปกครองสูงสุด จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับฟ้องไปก่อนหน้านี้ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งให้นายศาสตรา ระมัดระวังการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงคดีนี้ด้วย และหลังจากนี้ ผู้ถูกฟ้องจะต้องยื่นคำคัดค้านคำฟ้อง ภายใน 30 วัน หรือตามที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง