◊ สหภาพแรงงาน กฟผ.ยื่นค้านตั้ง ‘ปิยสวัสดิ์’ คุมกระทรวงพลังงาน

ตัวแทนสหภาพแรงงานประชาธิปไตย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ คัดค้านการแต่งตั้ง ‘ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์’ ขึ้นมาดำเนินงานในกระทรวงพลังงาน เพราะผลงานที่ผ่านๆ มาของนายปิยสวัสดิ์สร้างความเสียหายให้กับ กฟผ.มากกว่าจะเป็นผลดี >>ประชาไท – 4 ต.ค. 2549 นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือผ่านกองรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พิจารณาเรื่องการแต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ เห็นว่านายปิยสวัสดิ์ไม่เหมาะสมที่จะมากำกับดูแลกระทรวงพลังงาน เพราะผลงานที่ผ่านมาของนายปิยสวัสดิ์ได้สร้างความเสียหายต่อการไฟฟ้ามาจนถึงทุกวันนี้ อาทิ โครงการตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (พาวเวอร์พูล) ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยนอกจากนี้นายปิยสวัสดิ์ ยังเป็นผู้เสนอให้เอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแทนการฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ทำให้ กฟผ.ไม่มีโอกาสสร้างโรงไฟฟ้ามานานกว่า 10 ปี และมีส่วนพัวพันกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทไฟฟ้ามากเกินไป ด้วยการทำสัญญาซึ่งมีระยะเวลานานถึง 25 ปี ระบุว่ากฟผ.ต้องรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในราคาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ทั้งยังมีการนำโรงไฟฟ้าไปขายให้เอกชน ไม่วาจะเป็น การขายโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติ กฟผ.

การกระทำที่กล่าวมาถือเป็นการเร่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ผิดพลาด และเสนอนโยบายที่จะขายหุ้นกฟผ. ที่ถืออยู่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยให้เป็นหุ้นบริษัทเอกชน 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆ ที่นโยบายเดิมให้ กฟผ.ถือสัดส่วนร้อยละ 49

จากนั้น ได้มีกลุ่มพันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย (พปส.) นำโดยนายสมยศ พฤกษาเกษม เข้ายื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาของกรรมกรระหว่างที่มีการปฏิรูปการปกครอง มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 233 บาท ยกเลิกการจ้างเหมาค่าแรง และพิจารณาแต่งตั้ง พล.อ.ธนู ศรียากูล และอาจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่แทน

นอกจากนี้ ยังขอให้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยเกิดขึ้น เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน ด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด รวมไปถึงการยกเลิกคำสั่งหรือกฎหมายที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทันที และให้นำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาเป็นพื้นฐานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งได้เสนอแนะถึงบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ว่า ควรจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาแรงงานและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอขององค์กรแรงงานด้วย

Advertisements