◊ คปส.ออกแถลงการณ์เชิญชวนไว้อาลัย รธน.’40

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ-คปส.ออกแถลงการณ์ฉบับ2 ระบุ “เสรีภาพทางการเมือง มิใช่เพียงแค่เสรีภาพในการตรวจสอบระบอบทักษิณเท่านั้น หากคือเสรีภาพของประชาชนในการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐทุกระดับในทุกสถานการณ์” เชิญชวนร่วมไว้อาลัยรัฐธรรมนูญปี 40 วันที่ 11 ต.ค.นี้ ครบรอบ 9 ปีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน >>   

ประชาไท – 4 ต.ค.2549 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรียกร้องให้หยุดปิดกั้นเสรีภาพทางความคิด พร้อมเชิญชวนร่วมยืนไว้อาลัยรัฐธรรมนูญปี 2540 วันที่ 11 ต.ค.นี้

แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ(คปส.) ฉบับที่ 2

หยุดปิดกั้นเสรีภาพทางความคิด ร่วมยืนไว้อาลัยรัฐธรรมนูญ และจุดเทียนทวงคืนสิทธิเสรีภาพผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้นำไปสู่การล้มรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะครบรอบ 9 ปี นับจากประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 นับเป็นเรื่องเศร้าของสังคมไทยที่บทบัญญัติและเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญต้องกลายเป็นโมฆะลงปัจจุบันเราจึงได้เห็น ผู้คุมอำนาจรัฐดำเนินมาตรการอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิเช่น การสั่งปิดวิทยุชุมชนแบบเลือกปฏิบัติและการสั่งการให้วิทยุชุมชนเสนอเผยแพร่ข่าวสารของกองทัพบก หรือ การปิดเว็บไชต์ควบคุมสื่ออินเตอร์เน็ตที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเช่นwww.19sep.org และ www. midnightuniv.org หรือการใช้มาตรการทางกฎหมายฟ้องร้องผู้ที่ออกมาตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ เช่น การฟ้องร้องเอาผิดทางอาญากับ รศ.ใจ อึ๊งภากรณ์ รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกของพลเมือง
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสกัดกั้นการแสดงความคิดเห็นและละเมิดสิทธิทางการเมืองของพลเมือง เท่ากับเป็นการตอกย้ำบรรยากาศแห่งความกลัวและความอึดอัดในสังคมไทย จึงจำเป็นที่สาธารณชนต้องร่วมกันรักษาหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพ เปิดพื้นที่ทางความคิด ปกป้องเสียงส่วนน้อย และการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

เสรีภาพทางการเมือง มิใช่ เพียงแค่ เสรีภาพในการตรวจสอบ ระบอบทักษิณ เท่านั้น หากคือเสรีภาพของประชาชนในการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐ ทุกระดับในทุกสถานการณ์ในวาระ ครบรอบ 9 ปี ของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2549 นี้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ขอเรียนเชิญ สาธารณชน เครือข่ายวิทยุชุมชน กัลยาณมิตร และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ไว้อาลัยรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ในวาระครบรอบ 9 ปี ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2549 จุดเทียน ทวงคืน สิทธิเสรีภาพ และ ประชาธิปไตย09.00 น.
ร่วมยืนไว้อาลัยรัฐธรรมนูญ เป็น เวลา 90 นาที (จาก 9 ปี กลายเป็น 0)ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
13.00 น.
แถลงข่าว ทวงคืน สิทธิเสรีภาพและเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ มาตรา 39,40 และ 41 ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 โดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน

19.00 น.
ร่วมจุดเทียน / ตะเกียง เพื่ออิสรภาพของสังคมไทย ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คปส. 0 2691 0574Free expression is essential for Democratic society.
We want climate of freedom from fear and favor!
ข่าวประกอบ

แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ฉบับที่ 1

Advertisements