◊ แพทย์ชนบทดาหน้าค้าน ‘นพ.วิทูรย์ แสงสิงแก้ว’ เป็นรมว.สาธารณสุข


ประชาไท – 4 ต.ค.2549 นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.วชิระ บถพิบูลย์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงษา อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ ร่วมกันออกแถลงข่าวแสดงความเป็นห่วงการทำงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายหลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการแต่งตั้ง นพ.วิทูร แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข >>


ทั้งนี้ กลุ่มแพทย์ชนบทระบุว่า ในสมัยนพ.วิทูร เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขในยุคนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ต่อเนื่องถึงนายเสนาะ เทียนทอง นั้น ได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยและความไม่สบายใจให้กับแพทย์และประชาคมในชนบท 2 ประการหลักๆ คือ 1.ขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน จนมีเรื่อง อื้อฉาวเป็นรูปธรรม 3 กรณี ดังนี้ กรณีโครงการจัดซื้อรถ Volvo เพื่อเป็นรถพยาบาล ซึ่งอื้อฉาวต่อเนื่องจากโครงการทุจริตยา, กรณีโครงการเทเลเมดิซีน จนเป็นข่าวอื้อฉาวทะเลาะกับแพทย์ชนบทที่รับผิดชอบโครงการ, มีข่าวเรื่องการซื้อขายตำแหน่งอย่างมากมาย2.การพัฒนางานในชนบท เนื่องจากเป็นแพทย์ที่เติบโตมาจากกรมการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอในเมือง จึงขาดการเหลียวแลแพทย์ที่ทำงานในชนบท ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชนบท จนหลายครั้งมีการดูแคลนแพทย์ที่ทำงานในชนบท และไม่สนใจเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพที่ต้องเน้นงานเชิงรุก

“พวกเราจึงรู้สึกเป็นห่วงภาพลักษณ์ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขมาก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขบอบช้ำมามากจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐมนตรีที่มีภาพพจน์ที่มัวหมองและขาดความโปร่งใสในการทำงาน พวกเราจึงไม่อยากให้รัฐบาลชุดนี้ถูกสอดไส้คนมาเป็นรัฐมนตรีเหมือนกรณี ปปช.ที่พอตั้งแล้วมีปัญหาก็ถอดถอนไม่ได้อีก หรือถ้าหากตั้งก็อย่าออกมาบ่นว่า ‘มันหน้ามึน ตาใส’ ก็แล้วกัน เพราะเชื่อว่า หากมีการแต่งตั้งนพ.วิทูรจริง ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีภายใต้รัฐบาลชุดนี้ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสุขภาพเช่นโครงการหลักประกันสุขภาพ(30บาทรักษาทุกโรค)นอกจากจะไม่มีการพัฒนาแล้วก็น่าที่จะถูกตัดตอนได้ และการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้ต้องขาดความสง่างามอย่างแน่นอน” ตัวแทนชมรมแพทย์ชนบทระบุ