◊ แถลงการณ์ ‘ใจ อึ๊งภากรณ์’ กรณีถูกฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ


ผมขอชี้แจงว่าถ้ารัฐไทยรับฟ้องคดีนี้จะมีประเด็นถกเถียงทั้งทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งภายในประเทศไทยและในประชาคมโลก >>


แถลงการณ์จาก รศ.ใจ อึ๊งภากรณ์
3 ตุลาคม 2549

ตามที่มีข่าวว่านายไชยยงค์ รัตนวัน ไปแจ้งความผมกับ พล.ท.สมปอง สำราญใจ ที่สน.ดุสิตวันนี้ ผมขอชี้แจงว่าถ้ารัฐไทยรับฟ้องคดีนี้จะมีประเด็นถกเถียงทั้งทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายในประเทศไทยและในประชาคมโลกดังต่อไปนี้

1. ผมและผู้ที่คัดค้านการทำรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน ทุกคนมองว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาโดยมีส่วนร่วมจากประชาชนมากกว่ารัฐธรรมนูญอื่นใดในประวัติศาสตร์ไทย เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมและยังควรใช้ต่อไป มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญปี 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา 66 ระบุไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่รักษาการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี 40 อีกด้วย รัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ตราขึ้นจากพระบรมราชโองการของประมุขไทยในปีพ.ศ. 2540

2. ในวันที่ 19 กันยายน 2549 มีคณะทหารใช้กำลังอาวุธกระทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐและฉีกรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ทิ้ง ผู้ที่เข้าใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะมองว่าการกระทำของคณะทหารครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอันมีความชอบธรรม นั่นคือรัฐธรรมนูญปี 2540 ยิ่งกว่านั้นคณะทหารที่ทำการรัฐประหารได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 1 ตุลาคม 2549 รัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้มีเนื้อหาไม่กี่หน้าและไม่ได้ร่างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยแต่อย่างใด และที่สำคัญยิ่งกว่านี้ รัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้ไม่มีการปกป้องสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทยแต่อย่างใด รัฐธรรมนูญนี้ตราขึ้นมาจากพระบรมราชโองการของประมุขไทยเช่นเดียวกับรัฐธรรมไทยฉบับ 2540

3. ประเด็นถกเถียงสำคัญคือระหว่างรัฐธรรมนูญปี 2540 และรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มาจากการทำรัฐประหารของคณะทหาร รัฐธรรมนูญไหนมีความชอบธรรมมากว่ากัน รัฐธรรมนูญไหนสอดคล้องกับระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยมากกว่ากัน และรัฐธรรมนูญไหนร่างขึ้นภายใต้จริยธรรมของการปกครอง อย่าลืมว่าประเด็นจริยธรรมเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ที่คัดค้านรัฐบาลทักษิณและการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยของรัฐบาลทักษิณเป็นสาเหตุสำคัญให้คนตื่นตัวคัดค้านรัฐบาลดังกล่าว

4. ในเมื่อรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับที่กล่าวถึงไปแล้วตราขึ้นโดยพระบรมราชโองการของประมุขไทย และทั้งนายกรัฐมนตรีทักษิณและนายกมนตรีสุรยุทธ์ได้รับการโปรดเกล้าจากประมุข ประเด็นที่ผู้ถือปืนและอำนาจในสังคมไทยปัจจุบันควรจะพิจารณาคือ ท่านต้องการสร้างภาพในสังคมไทยและประชาคมโลกว่าประมุขไทยเป็นกลางอยู่เหนือการเมือง หรือ อยากจะสร้างภาพว่าประมุขไทยเป็น ‘เนื้อเดียวกัน’ กับเผด็จการทหาร? เพราะถ้าตีความว่าเราไม่สามารถวิจารณ์เผด็จการทหารได้เพราะเป็นการหมิ่นประมุข จะทำให้ตีความได้ไปในทิศทางเดียวเท่านั้นคือแนวทางที่สอง

5. การฟ้องผมในกรณีนี้ถือว่าเป็นการฟ้องทุกคนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย อุดมการณ์ประชาธิปไตยระบุไว้ว่าพลเมืองของประเทศชาติมีหน้าที่ที่จะเคารพมติเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะทำตามคำสั่งของ ‘กลุ่มคน’ที่ตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาธิปไตย ผมขอยืนยันอุดมการณ์ดังกล่าว

6. มีบางคนต้องการจะสร้างภาพว่าประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนตะวันตกหรือประเทศอารยะ บุคคลเหล่านี้มีแต่จะทำลายชื่อเสียงอันดีงามของประเทศไทย เพราะในความเป็นจริงภาคประชาชนไทยมีเกียรติยศอันยาวนานในการเปิดพื้นที่ประชาธิปไตยในสังคมของเรา ผมถือว่านี่คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทยอันแท้จริง

7. ถ้าเกิดคดีขึ้นจากการฟ้องครั้งนี้จงเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้ จะก่อให้เกิดความสนใจและการถกเถียงอย่างกว้างขวางจะไม่มีการจำกัดไว้ในขอบเขตของศาล หรือ กรอบนิติศาสตร์แคบๆ แต่ถ้าเราจะพิจารณากรอบนิติศาสตร์ คำถามที่ท้าทายเราทุกคนในขณะนี้ก็คือ ประเทศไทย สังคมไทย ใช้กรอบนิติศาสตร์ที่มีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยหรือประเทศไทยสังคมไทย ตกอยู่ภายใต้กฎหมู่ของคนที่ถือปืนและคุมรถถัง

8. ประชาธิปไตยจะมีจริงก็ต่อเมื่อเราเคารพคนจนในสังคมไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ประชาธิปไตยจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าจะมีการล้มรัฐบาลของนายทุนทักษิณที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ในขณะเดียวกันเอาใจใส่คนจน เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะเสนออะไรที่ดีกว่าประชานิยมของไทยรักไทย นั้นคือการสร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้าที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการ โดยใช้งบประมาณจากการเก็บภาษีก้าวหน้าจากคนรวย เพราะสังคมไทยมีเศรษฐีติดอันดับโลกหลายคนเหลือเกิน สังคมไทยคงงดงามถ้าประชาธิปไตยแบบนี้เบ่งบาน

โลกใบใหม่เราร่วมกันสร้างได้

…..

อ่านข่าว
ทนายความแจ้งจับ ‘ใจ อึ๊งภากรณ์’ หมิ่นนายกฯแต่งตั้งคือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

69 thoughts on “◊ แถลงการณ์ ‘ใจ อึ๊งภากรณ์’ กรณีถูกฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

 1. อย่าบ้าให้มากนักไอ้อาจารย์บ้า… รอหน่อยแค่ปีเดียวเอง ก็จะได้เลือกตั้งและสิทธิอะไร ๆ ตามปกติแล้ว ตอนนี้บ้านเมืองมันยุ่ง… ต้องได้รับการจัดระเบียบก่อน

 2. แล้วคุณทำอะไรให้ชาติบ้าง พอบ้านเมืองจะปกติพวกคุณก็มาก่อความวุ่นวายกันอีกนี่หรือคนที่รักชาติ
  ดีแต่ปากทั้งนั้นแต่ไม่เคยทำไร

 3. แล้วรัฐธรรมนูญที่ประชาชนที่ส่วนร่วมนี่มันนำพาบ้านเมืองเจริญมั๊ยล่ะ อยากอวดฉลาดให้โลกรู้ว่าข้ารู้จัก ประชาธิไตยที่แท้จริง แต่ลืมดูว่าคนบ้านนี้เมืองนี้เขาอยู่กันแบบไหน ระบอบกษัติริย์ก็ไม่ค่อยจะชอบ ทักษิณก็ไม่เอา รัฐประหารก็รับไม่ได้ เชิญคุณย้ายไปอยู่บ้านแม่เลยนะจ๊ะ พ่อลูกฝรั่ง

 4. ให้กำลังใจ อาจารย์ใจ อึ้งภากรณ์ครับ

  • ได้ตังมาเท่าไรล่ะเชียร์จัง

 5. This is the way it has to be. Taksin knew how to beat the system. So if the coup did not step in there might be a civil war in the near future…and that would be too late to say sorry.

 6. สมเพศ!!!!
  พยายามสร้างภาพเรียกร้องความสนใจ
  กรุณาอย่าโหนกระแส!!!!!
  เวลาที่ผ่านมามัวทำอะไร จุดยืนอยู่ตรงไหน? พอสถานการณ์เหมาะสมกับตัวเองก็ออกมาแสดงบทบาท อาศัยกระแสทำให้ยทยาทตัวเองเป็นที่สนใจ ถ้าสถานการณ์ไม่เหมาะสมก็เก็บตัวเงียบ

  ถุย!!! อุดมการณ์จอมปลอม

 7. หน้าละอายจริงๆ กับคนคนนี้

  เอาอุดมการณืของตัวเอง มาก่อนชาติบ้านเมือง

  ต้องรีบมาปรท้วงเพราะกลัวไอ้กัน ไม่ส่งเงินสนับสนุนล่ะสิ

  ไปอยู่ประเทศอื่นเหอะ ไปเลียไข่ไอ้ต่างชาติที่อื่นไป

  โดนฟ้องเข้าหน่อย ทำร้อง

  ไอ้ฟายยยยเอ้ยยยยย

 8. จาน ใจ ยึดมั่นประชาทิปไตย พวกเรายึดเกาะเผด็จการ พวกเรามีปืนมากกว่า เราจึงชนะ จำไว้ thugsin เจอแขกกับ งู ให้ตีแขกก่อนแล้วค่อยตีงู เจอเจ๊กติดหนี้ก็ต้องรีบช่วยเหลือ เจอแขกกับเจ๊กที่มีชื่อเหมือนกัน ให้รีบหนีฉับพลัน

 9. copy:เว็บบอร์ดเพิ่งเปิด เลยขอส่งแรงใจให้หลายคนหน่อย

  ใครรู้จักอาจารย์ใจ ฝาก print ไปให้แกอ่านด้วยนะ

  จานคะ มีคนหลายคนที่เค้าเอียนการกระทำของจานมากเลยค่ะ ที่ออกมารักษาประชาธิปไตยอย่างไม่ลืมหูลืมตาด้วยความคิดเห็นของตัวเองอยู่ไม่กี่ข้อ เช่นรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ประชาชนมีส่วนร่วม จะมาฉีกทิ้งง่าย ๆ อย่างนี้ไม่ได้ โถ…. ให้ตายเหอะ แล้วฉบับนั้นมันพาชาติเจริญดีจัง อย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ เห็นอยู่ ถ้าบ้านอาจาน ร่วมมือกันผัดกับข้าว พอผัดเสร็จเอาเอามาร่วมกันกินแล้วเจอว่าคนเอาขี้ไก่ใส่ปนลงไปในกับข้าวให้อาจารย์กิน จะเททิ้งทั้งหม้อไหมล่ะ ถ้าที่บ้านกินต่อโดยไม่กลัวป่วย แต่เสียดายเพราะทุกคนได้ลงมือทำและคิดว่าชาตินี้ทำใหม่ไม่ได้แล้ว ก็จะเข้าใจ

  แล้วตอนที่ผู้คนเค้าแหกปากเรียกร้องกันอยู่กลางถนน ทำไมไม่เสนอหน้าออกมาช่วยมั่งล่ะคะ ประเทศนี้เค้าก็อยู่กันอย่างนี้มานานแล้วค่ะ ยอมรับไหมคะว่า democracy in thailand is very young ดังนั้นเรายังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นได้อย่างพวกโลกที่มันเรียกตัวมันเองว่าคนพัฒนาแล้ว เท่าที่เห็นอาการของคุณ lately ก็ขอแนะนำอย่างนึงนะคะ ระบอบกษัตริย์คุณก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ ทักษิณคุณก็ไม่เอา รัฐประหารก็รับไม่ได้ เชิญย้ายไปอยู่บ้านคุณแม่จะสบายใจกว่านะคะ ลูกฝรั่ง

  copy:
  มาให้อ่านครับ

  ใครก็ได้ช่วยส่งต่อให้เด็ก มธ. ที่
  เป็น นศ. รุ่นใหม่ ต้องหัด THINK หน่อยนะ

  จดหมายถึง นักวิชาการสติเฟื่อง ผู้ไม่เห็นด้วยกับคณะปฏิรูป อาจารย์จอน อาจารย์ใจ และอาจารย์และนักวิชาการหลายๆท่าน ที่เคลื่อนไหวครับ
  ผมเห็นการออกมา โวยวายอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง กับการยึดอำนาจของ คปค.เพียงแค่ 3 วัน ท่านทำยังกับบ้านเมืองจะสูญสิ้นประชาธิปไตย ไปหมดสิ้นแล้ว

  ท่านบอกว่าถอยหลังเข้าคลอง ท่านบอกว่า ฉีกรัฐธรรมนูญ สารพัด
  ผมอยากถามท่านคำหนึ่งว่า ที่ผ่านมาในยุคทักษิณ 5 ปีที่ผ่านมานั้น
  ท่านคิดว่า เรายังมี “รัฐธรรมนูญอยู่หรือ” ท่านมั่นใจหรือว่า “เราอยู่ในประชาธิปไตย” ที่ท่านอ้าง
  เรามีสิทธิเสรีภาพจริงหรือ “สื่อมวลชน”ไม่ถูกแทรกแซงจริงหรือ
  ส่วนใหญ่เป็นคนจบ ปริญญาเอก ด๊อกเตอร์กันทั้งนั้น ถ้าหากว่าท่านไม่รู้

  ผมจะตะโกนกรอกหูให้ท่าน ให้มันทะลุ ถึงจิตสำนึกของท่านว่า
  “รัฐธรรมนูญ ที่ท่านรักเหลือเกิน มันถูกทักษิณ ฉีกทิ้งไปนานแล้วโว้ย!!!!”
  มันไม่มีรัฐธรรมนูญ มานานแล้ว มันมีแต่ ธรรมนูญของรัฐทักษิณ เท่านั้น
  กฎหมายอะไรก็ใช้ไม่ได้ มีแต่แก้กฎหมายเพื่อกู เพื่อพวกพ้องของกู
  โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระและตรวจสอบทุจริตของนักการเมือง

  อาจารย์มีชีวิตที่มีความสุขเปรมปรีกันอยู่ที่ไหนหรือ ถึงปิดหูปิดตาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
  คุณหญิงจารุวรรณ มีปัญหาเพราะไปตรวจสอบทุจริตของทักษิณ อาจารย์รู้หรือเปล่า
  อาจารย์รู้มั้ยว่า ถ้ารัฐธรรมนูญ ที่อาจารย์เทิดทูนหวงแหนนั้นมันใช้ได้ป่านนี้ ทักษิณ ติดคุกไปนานแล้ว พรรคไทยรักไทย ถูกยุบไปนานแล้ว
  ถ้าอาจารย์ไม่รู้เรื่องราวของการ “ฉีกรัฐธรรมนูญโดยทักษิณ” อาจารย์ก็ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะมาต่อต้านคณะปฏิรูปเพราะอาจารย์ งมโข่ง ไม่รู้เรื่องราวบ้านเมืองอะไรเลย

  อาจารย์ว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าว เสรีภาพในการประท้วงหรือ
  อาจารย์ไปนอนตีพุงอยู่ที่ไหน อาจารย์รู้ไหมว่าทหารใช้ปืนคุมสื่อ ห้ามการประท้วง อาจารย์รังเกียจยิ่งกว่าขี้
  ทักษิณ เขาใช้ “เงิน” ครับ ถ้าเงินใช้ไม่ได้ เขาค่อยใช้ ”ปืน”จริงไม่จริง อาจารย์ก็รู้อยู่แก่ใจ
  อย่างนี้อาจารย์ชอบ ใช่ไหมครับ อาจารย์ตอบหน่อยสิ

  ข้อมูลทุจริต ขายชาติ ขายบ้านเมือง ต่างจังหวัดไม่รู้กันเลย เพราะ โทรทัศน์ กินกันอิ่มไปหมดมีแต่ เสนอข่าว เจลลดไข้ เป็นสัตว์ต่างดาว สัตว์ประหลาด ทำเอาแตกตื่นกันไปหมด

  แล้วที่อาจารย์ด่าคณะปฏิรูปว่า ทำประชาธิปไตยถอยหลังนั้น
  อาจารย์รู้หรือไม่ว่า อาจารย์ให้ความสำคัญแค่ คำว่า “รัฐประหาร” เท่านั้น
  อาจารย์เคยวิเคราะห์ด้วยบริบทอะไรหรือไม่ วิเคราะห์ด้วยเหตุผลกันบ้างหรือเปล่า

  ทักษิณเป็นเผด็จการ เพียงแค่ มันได้เลือกตั้งเข้ามา มันฉีกรัฐธรรมนูญ มันมีสิทธิ์ใช่ไหม
  วันนี้ ทักษิณมีทุน ทำทุจริตอะไรก็ไม่มีใครตรวจสอบได้ ขายชาติบ้านเมืองได้ มันมีสิทธิ์ใช่ไหม
  สภาจะอภิปราย ออกโทรทัศน์ทั่วประเทศ มันกลัว มันก็ยุบสภา ซะ
  เลือกตั้งใหม่ มันก็ใช้เงินที่โกงชาติ มาซื้อเสียง เข้ามาเป็นนายกอีก โกงชาติอีก

  เป็นอาจารย์ จะทำอย่างไรครับ ถ้าอาจารย์มีวิธี อาจารย์บอกมาสิ
  แต่ขอร้อง อย่ามาบอกว่า มีวิธีตอนนี้ เพราะมันคือการโกหกตอแหลแล้ว
  พันธมิตรประท้วงขับไล่มาเป็นปี เพราะเหตุผลข้างต้น อาจารย์ไม่เห็นทำอะไรเลย
  ผมเห็นอาจารย์ก็ทำได้แค่ ออกแถลงการณ์เชิญทักษิณลาออก
  หนักหน่อย ก็เดินขบวนแค่ในมหาวิทยาลัย
  ทักษิณ ท่องคำว่า “กูไม่ออก” “กูมีคนเลือกตั้งเข้ามา” อาจารย์จะทำอย่างไรครับ
  ก็ต้องให้มันอยู่ ให้มันโกงกินต่อไปใช่ไหม ทางออกมีไหมครับ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย

  อ้อ อาจารย์คงไม่รู้ว่า ทักษิณ ก็กำลังจะทำรัฐประหาร ตัวเองเหมือนกัน
  อาจารย์เข้าใจความหมายของ การทำ “รัฐประหารตัวเอง” ไหมครับ
  ท่านผบ.ทบ. ไม่ได้ตั้งใจจะทำรัฐประหารครั้งนี้เลย
  แต่ต้องทำเพราะพบคำสั่งเคลื่อนกำลังพลของฝ่ายทักษิณแล้ว ต้องรีบทำตัดหน้า
  เพราะ ถ้าทักษิณ ทำสำเร็จ เข้าไม่ใจดีเหมือนกับ ท่านผบ.ทบ. คนนี้ นะครับ
  ออกมาพูดมากๆ อาจารย์จะเจออุ้มแบบ ทนายสมชาย นีละไพจิตร
  เจอยัดข้อหา ยาเสพติด แล้ว ยิงทิ้ง หรือข้อหาล้มล้างรัฐบาล ยิงทิ้ง

  อาจารย์เข้าใจดีขึ้นหรือยัง อย่ามาอ้างหลักการ เลยครับ เพราะหลักการไม่ใช่หรือ ที่ทำให้ทักษิณ ทำลายรัฐธรรมนูญได้ขนาดนี้
  แค่คำว่าเลือกตั้ง หรือ หลักการเลือกตั้ง เท่านั้น ใช่ไหมอาจารย์
  รัฐประหารครั้งนี้ ไม่ใช่การถอยหลัง
  แต่มันคือการหยุดการฉีกรัฐธรรมนูญโดยทักษิณ เราทบทวนกันก่อน แล้วค่อยเดินต่อ
  ดีกว่าเดิน เข้ารกเข้าพงมากกว่านี้ ด้วยรถชื่อ “ธรรมนูญ รัฐทักษิณ” มันไม่มีทิศทางแล้ว

  ต้องให้เวลาเขาบ้าง ไม่ใช่ แค่ 3 วัน ออกมาโวย ออกมาประท้วงรีบคืนอำนาจ จะบ้าหรือเปล่า
  ยังกับเขาสั่งห้ามกิน ห้ามขี้ห้ามเยี่ยว ขนาดนั้น จะตายกันให้ได้ แค่ห้ามชุมนุม อาจารย์ก็ต้องชุมนุมให้ได้
  ท่าน ผบ.ทบ. ก็เป็นคน มีเกียรติ อาจารย์ต้องให้เกียรติกันบ้างเราต้องถือว่า เขาเข้ามาช่วยบ้านเมืองก่อน

  ถ้าเขาจะสืบทอดอำนาจ เขาทำทุจริต เวลาจะพิสูจน์เอง 6 เดือนก็ไม่สายเกินไป
  ทักษิณ โกงบ้าน โกงเมือง อุ้มฆ่า ขายชาติ แทรกแซงองค์กรอิสระ ขู่ ทำร้ายคนต่อต้านอย่างรุนแรง รัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งมานาน 5 ปี แล้ว

  อาจารย์ยังปล่อยให้มันทำได้เลย ใช่มั้ยครับ

  (อนุญาตให้เผยแพร่ได้ครับ)
  จดหมายเปิดผนึกถึง อ. ใจ

 10. ความเห็นที่โจมตี ใจ ล้วนแล้วแต่ idiot สมองทึบทั้งสิ้น

  ใจ เคลื่อนไหวมาตลอดรัฐบาลทักษิณ
  สมัครเป็นผู้ว่า กทม ใจ ประท้วง๖ตุลา พวกเอ็งไปเลือกสมัคร แล้วมาเช็ดน้ำตาทีหลัง
  ประชุมเอเปก ใจ ประท้วงบุช พวกเอ็งไปอยู่ไหน
  ให้โอกาส พวกเอ็งรู้ไหมว่า ประเทศไทยให้โอกาสไอ้พวกอำนาจระยำนี้มาเกือบ ๗๐ ปีแล้ว
  รัฐธรรมนูญใช้ไปแค่ ๘ ปี กกต ใหม่ก็ตั้งแล้ว ศาลก็ทำงาน เอ็งแหกตาดูบ้าง
  จารุวรรณมันไม่ได้เป็น เพราะทำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น แหกหัวคิดบ้าง
  พวกเอ็งอยากให้คนติดคุกกับคดีสิ้นคิดหรือ ฯลฯ
  แค่นี้ก็เซ็งแล้ว

  ไม่ได้รู้จักใจ แต่เห็นพวกไร้สมองแล้วอนาถใจ

 11. ใต้เงามืดของเผด็จการ
  ทุกครั้ง….ฝองชนผู้ไม่จำนน..
  จะลุกขึ้นชูคบเพลิงแห่งการเปลี่ยนแปลง
  ท้าทายฝองอธรรม

 12. รอคอยปีเดียวก็จะได้เลือกตั้ง

  555555555……….สำนวนคุ้นๆเหมือนตอน รสช เลยฟะ
  ไอ้สุ เต้ ตุ๋ย มันบอกว่ารอคอยหน่อย แล้วจะรีบให้มีการเลือกตั้ง……….ท้ายสุดเตรียมแผนเอาพวกพ้องตัวเองไปลงตั้งพรรคการเมือง แล้วใช้เงินบวกปืน ให้คนไปเลือกพรรคสามัคคีธรรม
  สุดท้ายก็นองเลือด

  ตำราเดียวกันเป๊ะ……..คนไทยก็โง่ไม่สร่างซาเหมือนเดิม

  ที่สำคัญมันไม่ใช่หน้าที่ของทหารเลย ไม่รู้มันมาเสือกอะไรด้วย……..โค่นทักษิณ เอาลูกป๋ามาแทน
  อ้างพระราชองค์การแต่งตั้งสุรยุทธเป็นความชอบธรรม…..ถามหน่อยเถอะแล้วบิ๊กสุมันก็ในหลวงโปรดเกล้าเหมือนกัน ทำไมพวกเอ็งไปไล่หละ 5555555

 13. รอคอยปีเดียวก็จะได้เลือกตั้ง

  555555555……….สำนวนคุ้นๆเหมือนตอน รสช เลยฟะ
  ไอ้สุ เต้ ตุ๋ย มันบอกว่ารอคอยหน่อย แล้วจะรีบให้มีการเลือกตั้ง……….ท้ายสุดเตรียมแผนเอาพวกพ้องตัวเองไปลงตั้งพรรคการเมือง แล้วใช้เงินบวกปืน ให้คนไปเลือกพรรคสามัคคีธรรม
  สุดท้ายก็นองเลือด

  ตำราเดียวกันเป๊ะ……..คนไทยก็โง่ไม่สร่างซาเหมือนเดิม

  ที่สำคัญมันไม่ใช่หน้าที่ของทหารเลย ไม่รู้มันมาเสือกอะไรด้วย……..โค่นทักษิณ เอาลูกป๋ามาแทน
  อ้างพระราชองค์การแต่งตั้งสุรยุทธเป็นความชอบธรรม…..ถามหน่อยเถอะแล้วบิ๊กสุมันก็ในหลวงโปรดเกล้าเหมือนกัน ทำไมพวกเอ็งไปไล่หละ 5555555

 14. อยากได้ท่านอาจารย์ใจเป็นนายกจัง นับถือท่านมาก ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครอง ความคิดท่านดี ถูกต้องเที่ยงธรรม

 15. พันธมิตร ประชาธิป ไตยอยู่
  เราควรรู้ ที่มา ของคนเขา
  ผลประโยชน์ ส่วนตัว ส่วนรวมเรา
  คนของเขา ของเรา เคล้ากันไป
  เผด็จการ ทักษิณ ปิดปากสื่อ
  เรายึดยื้อ ต่อต้าน ด้วยปราศรัย
  ทักษิณโม โหโกรธา ฟ้องกันไป
  ใช้สิทธิ ของไทยใน ศาลยุติธรรม
  มาบัดนี้ เผด็จการ ทหารกล้า
  เคลื่อนพลมา จากป่าเขา เข้าเขตขัณฑ์
  ปิดสื่อสาร หนังสือพิมพ์ เป็นรายวัน
  เสรีพลัน หดหายสิ้น ทั่วเมืองไทย
  มันย่ำยี ประชาธิปไตย ของพี่น้อง
  มันข่มเหง เสรีภาพ การเคลื่อนไหว
  มันฉีกทิ้ง รัฐะรรมนูญ ของคนไทย
  มันทำลาย ประชาไทย ด้วยปลายปืน
  วีรชน คนกล้าหาญ สานความคิด
  แก้วิกฤต อารยะ ชนขัดขืน
  ดาหน้าสู้ ทหารเลว ที่ถือปืน
  ด้วยจุดยืน รักษาไว้ รัฐธรรมนูญ

 16. สำหรับวีรชนคนประชาธิปไตย อาจารย์ใจ อึ้งภากรณ์

  อาจารย์ใจ วีรชน คนกล้าหาญ
  จุดสืบสาน เสรีภาพ อันยิ่งใหญ่
  ใส่ชุดดำ จุดประกาย ผองเผ่าไทย
  รักษาไว้ ประชาธิป ปไตยเรา

  เข้าโรมรัน ฟาดฟัน พร้อมลูกศิษย์
  ดำมืดมิด ประเทศไทย ใต้เท้าเขา
  ทำลายรัฐ ธรรมนูญ ของไทยเรา
  อาจารย์เข้า ต่อสู้เอา กลับคืนมา

  ครูและศิษย์ คิดการใหญ่ ไว้เพื่อชาติ
  ด้วยสามารถ พร้อมผองเพื่อน อหิงสา
  อารยะ ชนขัดขืน คนตุลา
  หวังได้มา สิทธิสื่อ ประชาชน

  สู้ต่อไป สู้จัญไร สู้ป่าเถื่อน
  สู้พร้อมเพื่อน พร้อมลูกศิษย์ ทุกแห่งหน
  สู้ความมืด เพื่อสว่าง ของปวงชน
  เราทุกคน พร้อมยืนสู้ กับครูใจ

  ยุติธรรม ดำรงไว้ ที่ในศาล
  อันธพาล ไม่อาจหาญ มากรายไกล้
  มาชี้นำ ศาลสูง ประเทศไทย
  เราหวังไว้ ศาลตัดสิน ยุติธรรม

  ธรรมดำรง ดำรงธรรม ตามมีสิทธิ์
  อาจารย์ศิษย์ มากมายผู้ อุปถัมภ์
  คนตุลา ทุกชีวา อุ้มชูธรรม
  ความเป็นธรรม ดำรงไว้ ในแผ่นดิน

  จาก คนตรง

 17. โดนฟ้องนะถูกต้องแล้ว กฏหมายต้องเป็นกฏ

  ทำตัวไม่เข้าท่า ก็น่าโดนฟ้อง

 18. ขอให้กำลังใจ อาจารย์ใจ ประชาธิปไตยของเรากำลังถูกบิดเบือน ขอสาปแช่งนักดวิชาการที่ยอมอยู่ใต้พื้นรองเท้าทอปบู๊ท โดยไม่รู้สึกละอายแก่ใจตนเอง

 19. “โลกใบใหม่เราทุกคนสามรถช่วยกันสร้างได้จริงค่ะ”

 20. ใจ อึ๊งภากรณ์ คือบุคคลที่ประกาศว่าภูมิใจที่เป็นจีนปนอังกฤษ แต่มาทำกร่างในประเทศไทย วิเคราะห์วิจารณ์สถาบันอันเป็นที่เคารพของแผ่นดินที่ตัวเองกำลังอาศัยข้าว อาศัยน้ำดำรงชีพอยู่ เป็นเจ๊กที่ไม่มีปัญญากลับไปพัฒนาซัวเถา เป็นอังกฤษที่ไม่มีใครในอังกฤษฟังเสียง เลยมาดัดจริตแสดงภูมิต่ำๆ ในประเทศไทย

 21. ขอคัดค้านที่ว่ารธน. 2540 ดีที่สุด ก็เพราะรัฐธรรมนูญ นี้แหละที่ทำให้ทักษิณผงาดขึ้นมารวบอำนาจเป็นเผด็จการโดยรัฐสภา ประเด็นสำคัญที่สุดคือการให้พรรคสลายตัวไปรวมกันได้ ทั้งที่แต่ละพรรคต่างก็มีอุมการณืจะทำเพื่อประโยชน์ประชาชนโดยเอาความสุจริตเป็นที่ตั้ง แต่พอทักษิณรวบอำนาจมาแล้ว ประกาศว่า รัฐมนตรีางกันอย่าโกง ถ้าต้องการเงินมาเอาที่ทักษิณ พ่อค้าเข้าหาเมียทักษิณ จ่าย20-30เปอร์เซ้นแล้วก็แบ่งให้มุ้งต่างๆ รัฐมนตรี 36 คน มีเสียงเดืยวคือแล้วแต่ทักษิณและเมีย สภาก็มีเสียงข้างมากเผด็จการไป นี่หรือคือรธน.ที่นายใจว่าดีที่สุด ผมว่าแผนการร่วมับทักษิณลึกซึ่งต้องการไม่ให้ในหลวงมีอำนาจยับยั้ง ทักษิณเสนออะไร ในหลวงต้องเซ็นหมด นี่คือแผนที่แท้จริงของพวกล้มเจ้า ขอบอกครับ

 22. นายใจ นี่ถ้าจะสติไม่ค่อยจะดี และไม่ค่อยรู้เรื่องเมืองไทยมากนัก ถ้าลดอัตตา ลงได้เมื่อไร มาคุยกับผมสักหน่อย หูตาอาจจะสว่างขึ้นมาบ้าง ผมจะทั้ง อธิบาย เล่นดนตรีไทยให้ฟัง รำให้ดู สักสองชั่วโมง กลับไปคงได้สำนึก

  อีกด้านหนึ่งผมว่า อาจารย์ป๋วย คงไม่เคยตีสั่งสอนเวลาดื้อ โตมาเลย ประชาธิปไตยบานทะโลกไปเลยแก

 23. นายใจจะไม่ประสบปัญหา ถ้า ทำตัวให้ เหมาะใน 3 เหมาะสม คือ สมคน สมกับความเป็นคนไทย สมครู สมกับการเป็นครูผู้ที่ให้ความรู้ และทำตนเป็นตัวอย่างรู้อะไรเหมาะอะไรควร สมภูมิ คือจักทำสิ่งใด ให้เหมาะแก่ภูมิปํญญาของตนและวงศ์ตระกูล

 24. คปค เปลื่ยน กฏหมาย.40 เป็นก.50 ตั้งองกรณ์อิสระๆ อ้างเหตุผลในการทำรัฐประหารบิดเบือนความเป็นจริงสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง(โดยกล่าวให้ร้ายกับเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง) แต่ทางกลับกันในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ก.50บางมาตรา เป็นการสร้างเพื่อทำลายกลุ่มทักษิณและนักการเมืองอย่างมิชอบโดยอ้าง ก.50 ซึ่งขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตย จากแถลงของ อ.ใจก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและช่วยกันให้สังคมเข้าใจอย่าอ่านแบบมีอัคติทำความเข้าใจในเนื้อหา ขอเป็นกำลังใจให้ อ.ใจ ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากใหนขอให้มีใจรักเมืองไทยเราต้องช่วยกัน ไม่เอารัฐประหาร จากรากหญ้า

 25. และก็เบื่อมากๆ เวลาฟังว่า “เพราะเป็นคนไทย” เราเลยต้อง A และก็ต้อง B คนอื่นเค้ายัง AB กันได้ ทำ AB ไม่ได้ก็ให้ไปตาย โดนกระทืบ ไล่ออกนอกประเทศ ฆ่าทิ้งเจ็ดชั่วโคตร ฯลฯ

 26. เอามันเข้าคุก ไหนมันบอกว่า ไม่ใช่คนไทยไง กลับอังกฤษไปเลย

 27. เป็นกำลังใจให้อาจารย์ใจค่ะ

 28. แน่จริงหนีไปอังกฤษทำไม และยังมีหน้ามาพูดว่าไม่ใช่คนไทย แล้วมาแดกภาษีของคนไทยทำไม พวกเนณคุณประชาชนที่เขาจ่ายภาษี

 29. โคดสะใจเลย ใครจะเสรีชน ช่างมัน
  โดนหมายจับอย่างนี้ หนีหางจุกตูดอย่างนี้

  สะใจจริงๆเหวยๆๆๆ

 30. มีใครรู้ email address ไอ้ใจรัน ช่วยบอกด้วยครับ

 31. เพราะมึงไมได้มีความเป็นไทยอยู่สักกระผีกเดียว
  เพราะมึงเอาแต่เชิดชูฝรั่ง
  มึงก็เหมือน NGO ฝรังที่มาอยู่ประเทศนี้แล้วอยากมาแสดงภูมิถึงสิทธิเสรีภาพที่พวกแม่งคิดว่าตัวเองมีมากกว่าประชาชนคนไทยคนอื่น
  มึงคิดว่ามึงรู้มากกว่าคนอื่น แต่มึงไม่ได้รู้จักความเป็นไทยจริงๆเลย
  ขอให้มึงเหมือนไอ้เหี้ยทักษิณที่ร่อนเร่เพราะบาปกรรมที่โคตรตระกูลมันทำกับประเทศไว้
  บาปกรรมแห่งการไม่สำนึกคุณแผ่นดินที่บรรพบุรุษมึงกระเสือกกระสนมาขอพึ่งใบบุญจะสนองมึงตามคติของกฏแห่งกรรม

  ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตมึง แม้นมึงจะสำนึกได้ แต่คงถูกธรณีสูบไปแล้ว

 32. ในหลวงทำงานไม่หยุดมา60กว่าปี ท่านเหนไรมาเยอะแระ แต่ท่านไม่ทำเพราะท่านไม่ใช่เผด็จการ ใจ อิ๊งภากรณ์ เอ็งนี่ทำพ่อเสียหมด เป็นอวชาติบุตรจิงๆ เสียใจด้วยครับท่านป๋วย

 33. ทุกสิ่งที่เราประสพมาจนถึงทุกวันนี้ ล้วนเริ่มต้นมาจากเหตุ หากคลำไปให้ถึงต้นตอ ก็จะเจอ คำว่าโลภ ลุแก่อำนาจ จากคนที่ชื่อ ไอ้ทักษิณ มึงคนเดียว ทำให้บ้านเมืองป่นปี้ เราต้องมาทะเลาะกัน แยกเป็นฝักฝ่าย ไอ้สาดนรกมาเกิด แดกสัมปทานมือถือจนรวยพุงปริ้น แล้วยังอยาก อยากจะมีอำนาจล้นฟ้า ตอนนี้กรรมตามสนองมึงแล้ว ทุกข์อีกนานมึงเอย ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ใครรับแนวคิดไอ้เห้ นี้มา พวงมึงอยู่ไม่เปนสุขหรอก เบื้องสูง เป็นสิ่งที่เคารพบูชา อาถรรพ์มันแรง เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาแต่โบราณกาล ไม่เชื่อถามทักษิณ หรือไอ้เห้ ใจ ดู อ.ป๋วยมีลูกอย่างมึง ตอนนี้ตายไปแล้วยังนอนสะดุ้งเลยว่ะ ไอ้ลูกอัปปรีย์

 34. พุทธดำรัสได้กล่าวไว้ว่า
  “ความกตัญญู (กตัญญู : ตอนแทนพระคุณผู้ที่ทำอุปการะก่อน)
  เป็นเครื่องหมายของคนดี”
  ถึงแม้คุณทักษิณจะกระทำผิดจริง ตามที่หลาย ๆ ฝ่ายกล่าวหา
  แต่หากมีความกตัญญู ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนดี
  “บุคคลที่เราควรกตัญญูก็คือ บุพพการี”(บุพพการี : คือผู้ที่ทำอุปการะก่อน)
  คำกล่าวนี้ก็เป็นพุทธดำรัสอีกเช่นกันครับ
  บุพพการี บุคคลที่เราควรกตัญญู มี 5 บุคคล
  1. พ่อแม่
  2. ครูอาจารย์
  3. พระเจ้าแผ่นดิน
  4. พระพุทธเจ้า
  5. พระอรหันต์
  คงไม่ต้องบอกนะครับ ว่าบุคคลทั้ง 5 นี้ อุปการะแก่เราก่อนอย่างไร
  พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านเป็นอริยะบุคคลไม่มีที่ติเตียน
  ส่วนบุคคล 1-3 นั้น ยังเป็นปุถุชน ย่อมมีดีและไม่ดีบ้าง
  แต่ความไม่ดีนั้นย่อมไม่เป็นเหตุบังควร / บังอาจ ที่เราจะไปตำหนิติเตียนท่าน
  หรือกระทำการอันเป็นการอกตัญญูต่อท่าน หนำซ้ำเรายังต้องเทิดทูน ปกป้อง รักษา
  บุพพการีทั้ง 5 นี้เอาไว้ด้วยชีวิตของเรา

  ความกตัญญูนี้ย่อมนำความเจริญมาให้ชีวิตเรา (ชีวิตผมไม่เคยตกต่ำเลยครับ)
  ขอฝากข้อคิดจากพุทธดำรัสนี้เอาไว้ให้กับทุก ๆ คนนะครับ
  หากมีบุคคลใดไม่พอใจ ก็ขออภัย และอโหสิกรรมกันไว้ ณ ที่นี้

  Jam dk

 35. ประชาธิปไตย
  ประชาธิปไตย (democracy) คือแนวคิดที่เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดก่อนหน้า ที่เชื่อว่าประชาชนมีชีวิตอยู่เพื่อเสริมสร้างบารมีหรือความมั่งคั่งให้กับกษัตริย์ หรือมีชีวิตตามความต้องการของพระเจ้า การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้เป็นผลจากยุคแสงสว่าง

  การนำแนวคิดประชาธิปไตยมาใช้จริงนั้นมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน จากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบ ไปเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่บางประเทศก็เป็นแค่ในนาม บางประเทศเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีเสรีภาพ หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ บางประเทศเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และบางประเทศก็พัฒนาไปเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐบาล และมีกิจกรรมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ

  ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนหรือของชาติ ไมใช่ของบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มีการแบ่งแยกหน้าที่ องค์กรต่างๆ ในการใช้อำนาจ

  ประชาธิปไตยนั้น กล่าวได้ว่ามีความหมายทั้งในแง่อุดมการณ์หรือลัทธิความคิดทางการเมือง และความหมายในเชิงระบอบการปกครอง โดยเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปว่า ระบอบการปกครองที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีกลไกเงื่อนไขรองรับศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมคือการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ถือว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจ

  คำว่า “ประชาธิปไตย” มาจากภาษากรีกโบราณว่า “Democratia” เป็นคำผสมระหว่างคำว่า “Demo” หมายถึง ประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไป นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ กล่าวถึงคำว่า demo หรือ demos ว่ามี 2-3 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ประชาชนหรือสาธารณะชนดังกล่าวไปแล้ว อีกความหมายหนึ่งคือ ชายฉกรรจ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้เป็นทาส มีอิสระและได้แสดงตนว่าสามารถทำหน้าที่ปกป้องนครรัฐของตนเองได้

  ส่วนอีกความหมายหนึ่งคือสภาประชาชน หรือ “ekklesia” ซึ่งเป็นที่รวมของรายชื่อประชาชนทั้งหลาย) อีกคำหนึ่งที่ประกอบคือ “cratia” ที่มีความหมายถึง ระบอบการปกครอง อันอาจจะสรุปความหมายของประชาธิปไตยได้จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของ ประธานาธิบดีลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตยคือการปกครอง “ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศจะต้องมาจากประชาชนหรือได้รับความ ยินยอมจากประชาชน โดยจะมีการกำหนดวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้

  อ้างอิง – วิกิพีเดีย
  แน่ใจเหรอว่าเข้าใจคำว่าประชาธิปไตย “เอ็งพูดผิดจากที่ข้าพูด คือ “ผิด”” เราก็เอาพวกไปตีหัวมันเลย ปิดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ที่พูด ที่ผมเคยเรียนตอนมัธยมมันเรียกว่า เผด็จการนะครับ

  ประชาชนในที่นี้หมายถึงใครครับ เสื้อแดง เสื้อเหลือง ผู้ไม่ออกความคิดเห็น คนเดี๋ยวนี้เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยกันแล้วจริง ๆ เหรอ เราเป็นนายกของคนที่ไม่โต้เถียงเรา หรือเป็นนายกของคนที่เลือกเราเข้ามาเป็นนายก แล้วที่เหลือล่ะท่านจะทำอะไรให้พวกเขา

  ขอถามหน่อยว่าใครให้ความยุติธรรมกับข้างล่างได้ เรื่องดาบยิ้ม ตายฟรียังจับคนที่กระทำผิดไม่ได้เลยไม่เห็นมีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ ยังหน้าด้านอยู่กันได้เลย แล้วเรื่องอื่น ๆ ล่ะ CTX 9000 การคอรับชั่น แค่เรื่องง่าย ๆ อย่างรถวิ่งฝ่าไฟแดง ยังแก้กันไม่ได้เลย จะไปทำอะไร มีตำแหน่งไว้กินเงินเดือน เช้าเข้าไปที่ทำงานนั่งเล่น เย็นกลับบ้าน สิ้นเดือนรับเงินเดือน นับมาตั้งแต่รัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ลองบอกมาซิ วันวันทำอะไรอยู่เปลืองเงินภาษีของประชาชน

 36. อาจารย์ใจ มาพูดเรื่อง ดาบยิ้ม กับเรื่อง ของทนายสมชายหน่อยสิ พูดเรื่อง ctx9000 พูดเรื่องการคอรัปชั่นในระบบข้าราชการไทยหน่อยสิ พูดเรื่องตำรวจหน่อยสิ มีไว้ทำไม พูดเรื่องวัฒนา อัศวเหมหน่อยสิ พูดเรื่องระบบยุติธรรมในประเทศไทยหน่อยสิ พูดเรื่องพ่อค้าแม่ค้าที่คลองเตยหน่อยสิ พูดเรื่องเด็กขายพวงมาลัยหน่อยสิ พูดเรื่องระบบศาสนาพุทธหน่อยสิพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเงินทำไมเห็นซองผ้าป่ากันบ่อย ๆ พระสูบบุหรี่ผิดไหม ปัญหาประเทศไทยเยอะแยะเป็นมะเร็งของประเทศ ไม่เห็น มองไม่เห็น เห็นแต่ทักษิน จะเป็นจะตายเคยเห็นพวกเราอยู่ในสายตาบ้างสิ

 37. ต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบอย่างถึงที่สุด

 38. สนับสนุนการเคลือนไหวของ อ.ใจ ที่ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อประชาธิปไตย

  ส่วนพวกจัญไรที่คอยแต่จะเลียตูดพวกทหาร ก็ลำพองตัวไป อยากรู้ว่ารัฐประหารเมื่อ 19 กันยา ประเทศมันจะไปรอดสักแค่ไหน ? มีแต่พวกเราประชาชนรากหญ้าต้องมารับกรรม พวกคณะรัฐประหารนอนกินสะบาย โกงไปเท่าไหร่ ทหารใช่ว่าทำเพื่อชาติเสมอไป สุจริตใจซ่ะเมื่อไหร่มันก็แค่ไอ้พวกคนมีอำนาจลำพองตัวว่ามีศักดิ์ศรีเป็นข้าของแผ่นดิน ที่ไหนได้มันเป็นเพียงคนๆนึงที่รับจ้างมาเฝ้าประเทศที่เกิดมาพร้อมกับระบบปกครองที่ห่วยแตก คอยแดกแต่ภาษีประชาชน แล้วมรึงยังกล้าปฏิวัติอีกหรอ ?

 39. 555 ถึง คห40 นะ

  โคตรสะใจเลย หนีหางจุกตูด ก๊ากกก มีความสุขว่ะ

 40. คนขี้ขลาด แน่จริงอย่าหนีสิวะ ถ้าบริสุทธิ์ใจ ก็กลับมาแสดงความจริงสิ ตอนนี้นายใจแสดงให้เห็นแล้วว่า ลูกไม้ช่างหล่นไกลต้นเสียเหลือเกิน นายใจก็เป็นแค่ไอ่กากตัวหนึ่ง ไม่มีค่าต่อประชาชน ไอ่คนขี้แพ้ ถถถถถถถถถถถถถถุย

 41. คนเราหากเห็นแก่ตัวอย่าง บัดซบ ใครจะอธิบายเยื่ยงไรคงไม่เข้าหู คนเราเกิดมาในแผ่นดินไทยไม่ว่า จะศาสนาใด เค้าจะสอนไห้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งกว่าชีวิต คนต่างด้าวท้าวต่างแดนเขาเข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร ยังรู้จักกตัญญูต่อแผ่นดิน มากกว่าคนไทยหัวใจ ทุรยศบางคนเสียอีก ทุด.ไอ้พวกเนรคุณแผ่นดิน อย่าเรียกว่าทรพีเลยเพราะทรพีมันเลวเพราะไม่มีปู่ด่าย่าสอน แต่คนเราบางคนมันมีบุพการีทั้งสั่งทั้งสอน มันยังเนรคุณหน้าตาเฉย มันเลวยิ่งกว่าไอ้ควายที่ชื่อ ทรพีเสียอีก

 42. ใครที่ชอบรัฐประหาร และอภิสิทธิ์ จงฟังเราเป็นพวกเดียวกันจ้าเพราะฉันเองเป็นนักกู้เงินแหล่งเงินกู้อยู่ไหนฉันรู้หมดและไปกู้เป็นประจำ ฉันเอาทรัพย์สมบัติไปจำนำจนหมดถ้าฉันได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนอภิสิทธิ์ฉันก็คงทำเหมือนท่านคือต้องหาทางเอาประเทศไปจำนำให้ได้ ประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่ถ้าเราเอาไปจำนำได้เราก็ได้ใช้เงินคนเดียว เย้!!!!!!!!! ยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุข อาจารย์ใจเจ้าขาอย่าเอาคานเข้าไปสอดเลยเจ้าคะขอให้พวกเราได้หามหมูอย่างสบายๆ หน่อยเถอะค่ะ

 43. สถาบันของเราเป็นที่เคารพสักกการะ และน่าเคารพ ทุกวันนี้มีแต่พวกดึงสถาบันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พวกตนเองเสียผลประโยชน์ นักวิชาการมากมายในโลกนี้ มิใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป หากแต่ลืมรากเหง้าของต้น เอาประเทศของเราไปวัดไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาไม่มีวัฒนธรรมเหมือนของเราได้อย่างไร ไทยเราเป็นเมืองวัฒนธรรม เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ มิเช่นนั้น ต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า อะเมซิ่งไทยแลนด์หรอ สิ่งดีดีที่เรามีอยู่ มีวัดวาอาราม มีวัฒนธรรม มีสถาบันที่เคารพรัก ก็น่าจะรักษาไว้ไม่ให้เป็นอย่างอื่นอย่างใด มีแต่พวกลืมความเป็นไทย อยากมีอยากได้ ไม่รู้จักพอ แล้วเราคิดหรอว่า ประเทศชาติไทย มีคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในมือ มีแต่เพียงรูปกายที่เป็นฉบับเป็นตัวอักษรเท่านั้นแหละ แต่คนไทยไม่ได้มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยเลยแม้แต่นิดเดียว ขอร้องให้เห็นแก่ชาติบ้านเมือง ขอร้องนักการเมืองทั้งหลาย ที่ต้องคิดว่า นี้เป็นเผ่าไทย เป็นเชื้อสายไทย ไม่ว่าจะเป็นเชื่อไหนก็ตาม อาศัยประเทศชาตินี้อยู่ เราต้องเห็นแก่ประโยชน์ของเชื้อสายไทยเรา ขอร้องทหารตำรวจ ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นับวันจะถูกลบเลือนเป็นคำว่า พนักงานรัฐ ไปซะหมด ทุกส่งทุกอย่างก็เลยแปรเปรียนไปหมด เพราะคนคิดว่า ทำงานเพราะเงิน แต่ไม่ได้มีคุณธรรม ทำเพื่อส่วนรวม เด็กคืออนาคตของชาติ แต่ผู้ใหญ่คืออนาคตของเด็ก ถ้าหากวันนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง สส กลุ่มคนต่าง ๆ ยังคงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และความคิดเห็นส่วนตัว เอาไปทำร้ายประเทศชาติไทย ขอร้องคุณใจหยุดดูหมิ่นสถาบัน ที่คุณไม่เคยให้ความเคารพนับถือ เพราะคุณกำลังทำร้ายประเทศชาติ เพราะความคิดเห็นส่วนตัว และสอนคนอื่นให้ลืมความเป็นไทย ที่มีพระมหาษัตริย์ และมิหน่ำซ้ำ ยังมีพวกกล่าวหาว่าพระองค์ไม่ทรงเสียภาษี ทำให้พระองค์รวย มาก ๆ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือของปวงชนชาวไทยทุกคน เราต้องแยกออกมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ เงินทองที่มีผู้บริจาค เพื่อพระราชอัธยาศัยนั้น กำเนิดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมาย ไม่เคยเห็นกษัตริย์ประเทศใด ทรงลำบากยากเย็นเพื่อประชาชนขนาดนี้ ขอให้คิดอ่านอะไร พิจารณาใตร่ตรองให้มาก มิเช่นนั้นจะตกเป็นเครื่องมือ ของพวกอาศัยกำลังคน เพื่อทำอะไรบางอย่าง

 44. ลืมบอกไป การกู้ยืมเงินเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิด รัฐบาลทักษิณก็เคยพูดว่าการยืมเงินเป็นส่งที่ควรทำ ควรสำนึกซะบ้าง สมมติว่า บ้านคุณลงทุนทำธุรกิจ แต่ไม่มีเงินทองจับจ่ายในกิจการที่มากมายก่ายกองของคุณ และสภาวะเศรษฐกินก็ย่ำแย่เช่นนี้ ท่านก็ต้องจำเป็นต้องมีเงิน
  เพื่อมาจุ่นเจือครอบครัว และคนทั้งหลายให้ได้มีงานทำ และคิดว่าเป็นการดี ถ้าหากสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถทำได้ ประเด็นอยุ่ที่ คนที่เป็นนายก มีประวัติไม่ดีหรือไม่ เคยคตโกงกินบ้านกินเมืองไหม หลงไหลในอำนาจ ฆ่าคนเป็นผักปลา แทรกแทรงสื่อไหม หลบหลู่ดิหมิ่นสถาบันหรือไม่ ไม่ใช่แค่ว่า คนอื่นแกล้งตน เพราะตนทำดีเกินหน้าเกินตา อันนี้ไม่ถูก เท่าทราบมา ขอให้นายกเป็นคนดีก็พอ คิดการสิ่งใด ทำสิ่งใด ก็ให้เด็ดขาด กับคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

 45. ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ใจเต็มที่ ถึงแม้มีคนมากมายบอกว่าการกระทำของท่านเป็นเรื่องโง่เง่า เรียกร้องความสนใจ หรือไม่จงรักภักดี แต่ทว่าพื้นฐานของประชาธิปไตยนั้นก็คือความเท่าเทียมมิใช่หรือ ดังนั้นแม้ว่าการเมืองของไทยภายใต้การนำของ ทักษิน จะเต็มไปด้วยการคดโกง และละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ว่านั้นก็เป็นการเลือตั้งที่มาจากคนส่วนใหญ่ คนส่วนที่มักจะถูกมองโดยคนเมืองที่มีการศึกษาดี ว่าเป็นพวกโง่งมเลือกใครก็เป็นเพราะถูกซื้อเสียงด้วยเศษเงินของนายทุนจำนวนไม่เท่าไหร่ แต่มันเป็นเช่นนั้จริงหรือ เท่าที่ผมคลุกคลีกับกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นเวลาสมควรผมคิดว่าพวกเขาคงจะไม่ได้เลือก ทักษินมาเป็นนายก ด้วยเหตุผลนั้นแน่ หากแต่เป็นเพราะว่านโยบายของทักษินนั้นเอื้อประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่วึ้งล้วนแต่ถูกผลักดันให้เป็นคนชายขอบ และมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการของรัฐน้อยกว่ากลุ่มคนเมือง ดังนั้นผมจึงคิดว่าการล้มรัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาบริหารประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ดังนั้นผมจึงขอประนามการปฏิวัติที่ถูกอ้างว่าทำเพื่อกลุ่มอภิสิทธิ์ชนบางพวกว่านั้นแท้จริงแล้วคือการปฏิเสธเสียงส่วนมาก เพื่อให้คนบางกลุ่มได้คงอำนาจต่อไปนั่นเอง
  เพื่อซับรอยคราบน้ำตาประชาราษ
  สักพันชาติจะขอม้วยด้วยหฤหรรษ์
  แม้ชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน
  จะน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน

 46. พี่ ๆ ครับ..ใจ สถุนถ่อย เข้าไม่ใช่กลุ่ม NGOs ตามคำร่ำลือหรอกครับ เขาเป็นเพียง ลิงถ่อยที่รับใช้ต่างชาติ ของเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ NGOs ที่แท้เท่าที่ผมรู้จักและเคยทำงานด้วยในหมู่บ้าน เขาจะคิดค้นร่วมกับชาวบ้านเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากลำบาก “ที่เข้าไม่ถึงนโยบายรัฐ” เขาทุ่มเทอุทิศตน กิน นอน ทำไร่ทำนาร่วมกับชาวบ้านเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้าน ทั้งในสลัม ในชนบท เขาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม นโยบายหลายอย่าง ของหลายรัฐบาลก็ล้วนมาจากประสบการณ์ที่เข้าไปทำงานกับชาวบ้านแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นชุดความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม เช่น 30 บาท กองทุนหมู่บ้าน SML OTOP สิทธิสตรี ทุกวันนี้เราได้หยุดงานเลี้ยงลูก 30 วันหลังคลอด เหล่านี้ก็ล้วนมาจากพี่ ๆ NGOs ร่วมกันคิดแล้วเสนอทางออกของคนจนต่รัฐบาล(ทุกยุคนั้นแหละครับ) หน่วยงานภาครัฐก็เริ่มยอมรับการทำงานของ NGOs มากขึ้น พี่ ๆ รู้ไหมครับ ..ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พี่ๆเห็นอยู่เต็มบ้านเติมเมืองก็ล้วนแต่เป็นผลงานของ NGOs ที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐร่วมกันทำถ้าไม่มั่นใจก็ลองไปถามกระทรวงพัฒนาสังคมดู เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ปลูกข้าวอินทรีย์เต็มทุ่งกุลา ก็NGOs กับกระทรวงเกษตรร่วมกันทำ..แต่ใจ..เขาชอบแอบอ้างว่าเป็น NGOs ทำให้ผมในฐานะที่ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคมร่วมกับ พี่ ๆ NGOs รู้สึกว่า..ใจเขาทำให้หม่นหมองต่อวงการ ผมขอเห็นใจขอความเข้าใจมายังพี่ ๆ ทุกคนในกระทู้นี้ ถ้าพบเจอ.ใจ สถุนถ่อย ที่ไหนอย่าให้มันกินข้าวหอมมะลิเรานะครับ เสียข้าวสุกเปล่าว ๆ มันกินข้าวบ้านเรา ขี้บ้านเรา แล้วถ่มน้ำลายรดบ้านเราพร้อมกับตระโกนว่า “กูคนอังกฤษ ปนจีน” เขาอยากให้เราเดินตามรอบฝรั่งมั่งค่า เขาคงลืมไปว่าเราเดินมาตั้งแตยุคล่าอาณานิคมแล้ว จนวันนี้พวกต่างชาติทำลาย “ทุนทางสังคม” เราจนหมดเกลี้ยง นี่พูดคำว่า “ทุนทางสังคม” สถุนถ่อนไม่ค่อยรู้หรอกครับ เพราะเข้ารู้แต่ว่า “ทุนเอาไปเล่นหุ้น” เพราะเขาเรียนจากยุโรปมาจนไม่รู้ทุนทางสังคม เพราะถ้าเขารู้เขาคงยอมรับคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ปู่ เขาบ้าง ไอ้พวกมาร์ซิค ขึ้นสมอง ..ถ้าพบเจอที่ไหนช่วย.ถีบตกนรกเลยนะครับ..อ้อลืมไปพวกยุโรปไม่รู้จักนรก.

 47. …พวก กู รัก “ในหลวง”…

  สถุลอย่างมรึงไปอยู่กะทักษินเหอะ เหรี้ย ตายไปพร้อมๆกัน โมโหว่ะ

 48. เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฏ์
  สักพันชาติจักสู้ม้วยด้วยหฤหรรษ
  แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน
  จักรนอมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชล

  ประชาชนจงลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงประวัติศาสต์ให้เป็นของเรา

 49. ไอ้พวกปากสวะ ดีแต่พูด ทำห่าไรบ้างวันๆ

 50. แล้วโค ตร แม่งมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ทำไมวะ………

 51. ตอนแรกก้อไม่รู้ว่าทำไม ใจ ถึงเขียนบทคามถึงสถาบันในเชิงลบ แต่พอมารู้ว่าเค้าประกาศตัวว่าไม่ไช่คนไทยก้อพอจะเข้าใจ แต่เรากิดที่เมืองไทยแลภาคภูมิในชาติบ้านเมืองศาสนาและพรมหากษัตริย์ถึงแม้ ฝ่ายบริหารจะมีปัญหายู่บ่อยครั้งแต่ก้อยังดีกว่าหลายๆประเทศ ถึงแม้ใครจะมาเป็นนายกเราก้อจะทำหน้าที่ของพลเมืองดี ให้ดีที่สุด ใครทำกรรมได บาปกรรมก้อจะลงโทษเขาเอง ไม่ว่าเค้าจะนับถือศาสนาใด หรือเป็นคนชาติใดก้อตาม เราภูมิในในประเพณี ที่บรรพบุรุษ สืบทอดต่อกันมา การหมอบกราบไม่ใช่ความล้าหลังแต่เป็นสิ่งสวยงาม เป็นสิ่งที่เราแสดงความเคารพสุงสุด ต่อสิ่งนั้นเช่น กราบพระ กราบพ่อแม่ และ พระเจ้าแผ่นดิน เพราะ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศจึงได้ชื่อว่าเป็นเอกราช ไม่เป็นเมืองขึ้นใคร มีอนาเขตที่ใครก้อมาลุกล้ำไม่ได้และแบ่งแยกไม่ได้แม้เพียง นิ้วมือดียว บรรพบุรุษ เอาเลือดเอาเนื้อต่อสู้ปกป้อง ถ้ามารับรู้ว่าลูกหลานเอาเลือดมาสาดกันเล่นคงเสียมาก คนไทยตาสว่างเถอะ กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองเถอะ ถ้าอยากได้นายกรัฐมนตรีที่ดี ก้อ ใครที่ปากดีมีปัญญามาเป็นได้รึป่าว ทำตัวเองให้มาบริหารบ้านเมืองให้ได้ จะได้ไม่ต้องไปร้องตะโกนป่าวๆ ประเทศไทย ไงก้อไปรอดอยู่แล้ว อยากให้นายใจ และทักษิน รู้ว่า เราเป็นคนนึงที่ภูมิใจในความเป็นไทย แม้จะมีรัฐประหารอีกกี่ครั้ง เราก้อยังคิดว่าประเทศก้อคงไม่สูญสลาย เท่ากับคนบางคน ยักยอกเล่นแร่แปรธาตุ ทั้งหุ้นทั้งเงิน อย่างนี้เค้าไม่ได้แค่โกงแต่เค้า สูบเลือดสูบเนื้อคนไทยโดยคนไทยบางกลุ่มก้อไม่รู้ตัว

 52. เห็นเถียงกันมานาน

  อำมาตย์ คืออะไร

  อะไรคือไพร่

  ใครเป็นคนให้คำจำกัดความ

  อะไรคือความเหลื่่อมล้ำทางสังคม

  อะไรคือสมานฉันท์

  พูดกันอยู่ได้ ว่าต้องกำจัดอำมาตย์

  ต้องแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเหลื่อมล้ำที่ว่ายกตัวอย่าง เป็นรูปธรรมได้ไหม จะได้ทำตัวถูก

  ต้องสมานฉันท์ ไม่เห็นบอกว่าต้องทำอย่างไร ก่อนที่จะทำอย่างนั้น มีมูลเหตุอะไร หรือที่ไม่สมานฉันท์ มีที่มาที่ไปอย่างไร คือไม่ให้รายละเอียด ความเป็นมา เป็นไป

  ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษ แต่รู้สึกว่า ตามๆกระแสกัน มากไปหรือเปล่า

  ใครรู้ช่วยตอบคำถามที่ตั้งไว้ชัดๆหน่อย

 53. ในเมื่อนายใจ อึ๊งภากรณ์ ก็มิได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไทย แล้วจะมีสิทธิอะไรมาวิพากวิจารณ์เรื่องของคนไทยที่เค้าภูมิใจ รักประเทศที่เค้าอยู่เค้าอาศัย
  นายใจ ก็ย้ายสำมะโนครัวออกไปจากประเทศไทยซะ ไปซบอยู่ใต้… ใครก็ได้ คนเนรคุณต่อประเทศไทย ก็ออกไป ออกไปทั้งตระกูลเลย

 54. นั่นดิ ใจบอกว่าไม่ใช่คนไทย แล้วมาเจือกอะไรกับคนไทย
  คือ คนอยากหาทางลัดเป็น Somebody ง่ายเนอะ
  อาศัยชื่อเสียงเดิมของพ่อตัวเองเป็นทุน
  หากินง่ายไปหน่อยมั๊ง คุณใจ

 55. ทั้ง 2 ฝ่ายมารวมหัวคุยกันช่วยกันคิดหาทางออกที่เราทุกคนจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนนั้นเจอกันหรือได้ผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด!!!!ดีกว่าไหมครับ?
  (งงว่าทำไมไม่พบกันคนละครึ่งทาง)

 56. ถึง ใจ อึ้งพากร
  แล้วถ้าคอมมิวนิส ดี แล้ว บรรพบุรุษ ของมึง อพยพ มาอยู่ ไทย ทำมัย ไอ้โง่ มึงไปถาม นายซา แซ่อึ้ง และ นางเซาะเซ็ง แซ่เตียว พ่อและ แม่มึ่ง ก่อน ว่า คอมมิวนิส ดี แล้ว อพยพมาอยู่ไทย ทำมัย

 57. ในเมื่อคุณประกาศตัวว่าไม่ใช่คนไทยก็กรุณาอย่าสะเออะมาวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและเทิดทูน โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่าน เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จะทำให้คนทุกคนดำรงชีพอยู่ได้บนโลกนี้อย่างมีความสุข ไม่ใช่ปรัชญาที่มีไว้เพื่อให้คนจนเจียมตัวอย่างที่คุณพูด โลกนี้ที่มันเน่าเฟะไปหมดแล้วก็เพราะระบบทุนนิยม วัตถุนิยม ของฝรั่งที่คุณบูชาอยู่ แหกตาดูซะมั่งว่าไอ้ทักษิณมันโกงชาติบ้านเมือง สูบเลือดสูบเนื้อประเทศไทย หลอกล่อคนรากหญ้าให้รักมัน บูชามัน ด้วยเศษเงินที่มันโกงมา แถมทำลายคนและระบบที่ขัดขวางมันขนาดไหน ประชาธิปไตยไม่ได้วัดกันแค่การเลือกตั้ง นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง แค่นั้นจบเหรอไง มันต้องมีคุณธรรม จริยธรรมประกอบด้วย คนที่ไม่เคารพกฎหมาย โดนแจ้งข้อหาแล้วหนี ไม่กล้าสู้คดี ก็อย่ามาทำเป็นเรียกร้องประชาธิปไตย มันทุเรศ

 58. เหอะ ตลกดี ที่บอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านมีไว้เพื่อให้คนจนเจียมตัว
  เราไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่นักการเืมือง เป็นประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ใ่ช่เหลืองและแดง ยังเข้าใจเลยว่าพระองค์ท่านหมายถึงอะไร เพราะสิ่งที่เราประสบอยู่ในตอนนี้ เศรษฐกิจแบบนี้ จากที่เคยกินอยู่อย่างสบาย ใช้เงินคล่องมือ ก็ต้องรู้จักประหยัด กินอยู่อย่างพอเพียง ให้มันเพียงพอกับรายได้ที่เข้ากระเป๋า ท่านไม่ได้บอกให้อยู่อย่างเจียมตัวซะหน่อย.. เป็นถึงอาจารย์จุฬา เอาอะไรคิดฟะ

 59. แก้ Rep บน
  ขออภัยหากกล่าวพาดพิงถึงจุฬาฯ ขอแก้เป็น “เสียดายที่อดีตเป็นถึงอาจารย์ที่ได้รับเกียรติให้สอนในมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเมืองไทย” ไม่น่ามีความคิดแบบนี้เลย

 60. ทุกคำสาบแช่งทั้งหมดที่มีในโลกนี้
  จงเข้าหาผู้ที่คิดร้ายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  ด้วยเทอญ
  ปล.ผมว่าคนที่คิดร้าย

 61. เป็นกำลังใจให้่ อ.ใจ ค่ะ สู้ๆ นะคะ สักวันความยุติธรรมคงมาถึงเราบ้าง

 62. เป็นกำลังใจให้ อ.ใจ ค่ะ สักวันต้องเป็นวันของเรา

Comments are closed.