◊ สลัม 4 ภาค เตรียมยื่นข้อเรียกร้องต่อรบ. ‘สุรยุทธ์’ ปลายเดือนนี้


เครือข่ายสลัม 4 ภาค เลื่อนจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยสากล’ ไปปลายเดือน เนื่องจากเหตุรัฐประหาร ชี้รัฐต้องจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม >>ประชาไท – 3 ต.ค. 2549 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เวลา 13.00น. ตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค ประกอบด้วยนางประทิน เวตะวากยานนท์ ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ กรรมการบริหารเครือข่ายสลัม 4 ภาค และนายพงษ์อนันต์ ช่วงธรรม ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมแถลงข่าว ‘วันที่อยู่อาศัยสากล’ ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
นางประทิน เวตะวากยานนท์ ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยสากล’ โดยทุกปี เครือข่ายสลัม 4 ภาคจะเดินรณรงค์ให้รัฐบาลเห็นความสำคัญในเรื่องที่อยู่อาศัย แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ จึงจะเลื่อนกิจกรรมในปีนี้ ไปเป็นวันที่ 27-28 และ 30 ต.ค. แทน โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาคร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินจะจัดการเสวนาเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน จากนั้นจะลงพื้นที่ของผู้ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในเมือง อาทิ พื้นที่ของเครือข่ายรถไฟสายใต้ตะวันตก พื้นที่เครือข่ายพระราม 3 และพื้นที่บริเวณริมคูคลอง และบริเวณใต้สะพานจากนั้น วันที่ 30 ต.ค. ผู้ประสบปัญหา 1,500-2,000 คน จะเดินรณรงค์จากสนามหลวง แวะยื่นหนังสือที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ทวงถามความคืบหน้าเรื่องปัญหาของผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคูคลองที่เคยเสนอไปว่าจะแก้ไขอย่างไร เดินทางไปอาคารสหประชาชาติ เพื่อยื่นหนังสือให้ทราบว่า ปัญหาต่างๆ ยังไม่หมดไป และสุดท้าย จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาล นางประทิน กล่าว

นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ กรรมการบริหารเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า ปัญหาที่อยู่อาศัยยังไม่ได้รับการแก้ไข นโยบายการให้เช่าที่ดินของรัฐก็ยังไม่ชัดเจน ขณะที่นายทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ได้หลายสิบปี รัฐเองก็มีที่ดินมากมาย ทั้งที่ของการท่าเรือ การรถไฟ แต่ชุมชนต่างๆ กลับถูกไล่ที่ เพื่อให้รัฐทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า หลายคนไม่รู้มาก่อนว่าต้องโดนไล่ที่ มารู้เอาเมื่อจวนตัวแล้ว ทั้งนี้ เสนอว่า รัฐต้องจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยเก็บภาษีก้าวหน้า เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา ที่รัฐบาลเคยบอกจะให้เรียนฟรี 12 ปี ซึ่งในความเป็นจริง นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว ยังมีค่าคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงห้องน้ำ สนามหญ้า จึงอยากให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจริงๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา

สำหรับข้อเรียกร้องต่อการร่างรัฐธรรมนูญ นายพงษ์อนันต์ ช่วงธรรม ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า เมื่อครั้งร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เคยเสนอประเด็นเรื่องสิทธิผู้อยู่อาศัย แต่ครั้งนี้จะเสนอให้เขียนเจาะจงลงไปเลยว่า รัฐบาลจะต้องจัดที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

อนึ่ง วันที่อยู่อาศัยสากล มีที่มาจากองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี 2530 เป็นปีสากลแห่งการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ไร้ที่อยู่อาศัย (International Year Of Shelter For Homeless) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์กระตุ้นเตือนประชาคมนานาชาติให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่แต่ไม่มีความมั่นคง ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเพื่อช่วยกันแสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนยากจน ศูนย์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UNCHS-HABITAT) ซึ่งก่อตั้งในปีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจึงได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น “วันที่อยู่อาศัยสากล” (World Habitat Day)

Advertisements