เปิดจดหมายล่าสุดจาก ‘ทักษิณ’


ผมพิจารณาแล้วว่าต้องเสียสละ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >>

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเรียน คณะกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคไทยรักไทย

ตามที่ผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคจนถึงปัจจุบัน ผมต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านตลอดจนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่พรรคทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างพรรคไทยรักไทยให้เข้มแข็งเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีสมาชิกพรรครวมกว่า 14 ล้านคน และได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลถึง 2 ครั้ง


ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้ทุ่มเททำงานด้วยการยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยยึดมั่นต่อคำปฏิญาณตนที่ว่า “จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

หลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2548 มีการวิพากษ์ วิจารณ์และการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ผมได้ใช้ความอดทน อดกลั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจ ผมต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาการตามรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมมอบงานให้กับรัฐบาลใหม่ แต่ก็มีความล่าช้าจนความขัดแย้งของกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลรุนแรงขึ้น รัฐบาลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายตามที่ควรจะเป็นได้ จึงเกิดการปฏิวัติขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว


ดังนั้น ผมเห็นว่าตามแบบธรรมเนียมของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นนี้ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารทุกคนควรจะเสียสละลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่มาบริหารพรรคแทนในโอกาสแรกที่กฎหมายจะอนุญาตให้กระทำได้

สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนเส้นทางทางการเมืองหรือชีวิตส่วนตัวก็ย่อมจะได้ใช้โอกาสนี้ตัดสินใจได้ สำหรับผมพิจารณาแล้วว่าต้องเสียสละ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่พรรคฯ และสมาชิกพรรคฯทุกๆท่าน ขอขอบคุณอีกครั้งในความทุ่มเทสร้างพรรคฯมาด้วยกัน ตลอดจนความห่วงใยที่มีต่อผมและครอบครัว ท้ายที่สุดนี้ ผมต้องขอโทษสมาชิกพรรคฯและพี่น้องประชาชน ทุกท่านที่ไม่ต้องการให้ผมลาออก ผมขอย้ำว่าผมจำเป็นจริงๆครับ เพราะโดยสภาพแวดล้อมใหม่ ทำให้ผมต้องเลือกที่จะรักษาอนาคตของทุกคนที่รักพรรคฯ และความภูมิใจที่เราเคยมี


ด้วยความเคารพรักและจริงใจ

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร