◊ โชติช่วงชัชวาล !!! เผารัฐธรรมนูญฉบับ คปค.หน้า กองทัพบก


เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร ชุมนุมเกิน 5 คนสัญจร หน้ากองทัพบก อ่านแถลงการณ์ไม่เอานายกฯ รัฐบาล รัฐธรรมนูญ คปค. พร้อมเผา 39 มาตรา แสดงอารยะขัดขืน >>2 ต.ค. 49 – วันที่ 2 ต.ค.เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร ชุมนุมเกินกว่า 5 คนสัญจร หน้ากองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก พร้อมทั้งเผารัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2549 ฉบับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการไม่ยอมรับรัฐบาลชั่วคราวและการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหารประมาณ 30 คน เริ่มรวมตัวกันที่หน้ากองทัพบกเมื่อเวลา ประมาณ 17.30 น. พร้อมถือป้ายผ้าที่เขียนถ้อยคำว่า ‘เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร’ หรือ ‘ทำไมต้องต้านรัฐประหาร’ ทุกคนใส่ชุดดำ และนำเอาป้ายผ้ามาล้อมรอบกลุ่มไว้เป็นวงกลม
นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง หนึ่งในเครือข่ายกล่าวถึงเหตุผลที่มาชุมนุมครั้งนี้ว่า การแสดงความเห็นเป็นสิทธิพื้นฐาน การห้ามไม่ว่าจะด้วยการข่มขู่ หรือในรูปแบบการแถลงการณ์ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิ จึงมาแสดงสิทธิในการแสดงความเห็นที่หน้ากองทัพบก และชุมนุมเกินกว่า 5 คนอย่างชัดเจนในวันนี้(2 ต.ค.)
อย่างไรก็ตาม การชุมนุมมีความวุ่นวายเล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกลงมาโปรยปรายและมีผู้คนพลุกพล่านทำให้การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมาจัดขอบเขตการชุมนุมเพื่อให้การจราจรเป็นไปตามปกติ แต่ไม่ได้ห้ามการชุมนุมหรือห้ามการแสดงความเห็นแต่อย่างใดจากนั้น นายโชติศักดิ์ จึงได้อ่านแถลงการณ์ของเครือข่าย มีเนื้อความว่า เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ ที่คณะเผด็จการภายใต้การนำของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำนาจการปกครอง ฉีกรัฐธรรมนูญ ทำลายระบอบประชาธิปไตย ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ออกแถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง โดยมิชอบตามอำเภอใจ ปิดกั้นคุกคามสื่อ จับกุมคุมขังบุคคลโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ยุบเลิกองค์กรอิสระ ห้ามประชาชนแสดงความคิดเห็นและชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน เป็นการกระทำที่ไม่เห็นระบอบประชาธิปไตยและประชาชนอยู่ในสายตา
แม้ว่าจะสัญญาถอนตัวใน 2 สัปดาห์ แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวและการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ต.ค. สะท้อนอย่างชัดถึงความพยายามสืบทอดอำนาจประการแรก รัฐธรมนูญฉบับชั่วคราวบัญญัติ มาตรา 2 และ 3 ไว้อย่างสวยหรูเรื่องอำนาจอธิปไตยของปวงชนและการคุมครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค แต่ในทางปฏิบัติจากคำสั่งที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ยกเลิกเป็นการสร้างเงื่อนไขเผด็จการอำนาจนิยมต่อไป

ประการที่สอง หลักนิติรัฐไม่สามารถทำงานได้ในรัฐธรรมนูญนี้ เพราะฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระและสถาบันการเมืองต่างๆแทบจะไม่สามารถถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

ประการที่สาม อำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติตามรัฐธรมนูญชั่วคราวนี้มีอิทธิพลต่อการได้มาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การได้มาและการพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี จึงเปิดช่องให้มีการรัฐประหารซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องใช้กำลัง ทำให้ไม่สามารถปฏิรูปการเมืองได้ภายใต้คณะเผด็จการ

ประการที่สี่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ อดีตเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ย่อมมีสายสัมพันธ์แนบแน่นในกองทัพ ทำให้ไม่อาจวางใจได้ สิ่งสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ถูกออกแบบมารองรับอำนาจเผด็จการ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจึงเป็นได้อย่างมากแค่ ‘ร่างทรงเผด็จการ – รัฐบาลนอมินี’หรือ ‘เผด็จการพลเรือน’ เท่านั้น

ประการสุดท้าย การมีบทบัญญัตินิรโทษกรรมตามมาตรา 37 ถือเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบไม่สมกับเป็นชายชาติทหาร-ตำรวจ กล้าทำแต่ไม่กล้ารับ การที่ผู้กระทำผิดออกกฎหมายมายกเลิกความผิดของตนเองถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ในแถลงการณ์ได้ระบุว่า เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร ไม่ยอมรับรัฐธรรมนุญฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและอำนาจคณะมนตรีความมั่นคงทุกรูปแบบ โดยขอเรียกร้องให้คณะเผด็จการเลิกยุ่งกับการเมืองโดยเด็ดขาดและกลับไปใช้รัฐธรรมนูญ 2540 โดยทันที เพราะไม่เชื่อว่าภายใต้ระบอบ ‘เผด็จการตำรวจ – เผด็จการพลเรือน’ ในภาวะที่ประชาชนไร้อำนาจจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีได้


หลังอ่านแถลงการณ์จบ ตัวแทนเครือข่ายได้ผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายถึงความไม่เห็นด้วยในการรัฐประหาร จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปใกล้หน้าประตูกองทัพบก แล้วทำการเผารัฐธรรมนูญชั่วคราว 39 มาตรา ฉบับ คปค. ใครคนหนึ่งตะโกนทิ้งท้ายว่า
“เผามัน เผามัน ประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชน”
เวลาประมาณ 18.00 น.ก่อนจะมีการแยกย้ายกลับ กลุ่มกรรมกรปฏิรูปอีกประมาณ 30 คนสวมชุดดำบนอกเสื้อมีการสกรีนคำว่า ‘สู้เพื่อประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ’ รูปแบบเดียวกันมาสมทบเพื่ออ่านแถลงการณ์ต้านการรัฐประหารด้วย ซึ่งมีเนื้อความไปในทิศทางเดียวกับแถลงการณ์ของเครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร หลังอ่านแถลงการณ์จบทั้งสองกลุ่มจึงสลายตัว


สำหรับการชุมนุมในครั้งนี้มีผู้สนใจ ผู้ชุมนุม รวมทั้งผู้สื่อข่าวประมาณกว่า 100 คน

Advertisements

9 thoughts on “◊ โชติช่วงชัชวาล !!! เผารัฐธรรมนูญฉบับ คปค.หน้า กองทัพบก

 1. อ่อน ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เลือกตั้ง พวกรู้จักประชาธิปไตยแค่งูๆปลาๆหางอึ่งทำเสียเรื่อง

 2. ถามคห.1 ถ้าไม่ใช้วิธีการได้มาซึ่งการเลือกตั้งแล้ว ถามว่าวิธีไหนที่จะเหมาะสมที่สุด…..เอากองทัพพร้อมด้วยอาวุธหนักเบามาทั้ง 3 เหล่าทัพหรือ… เอารถถังมาวิ่งเต็มเมืองหลวงอย่างงั้นหรือ แล้วฉีกรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากหยดเลือดและน้ำตาของประชาชนทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมครับที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือทางเลือกผ่าทางตัน ในแนวคิดของคุณ..ประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้ง ในความคิดของผม คำว่าประชาธิปไตย มันหมายถึง ขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของทุกๆฝ่ายทั้งในและนอกสภา .เป็นการเมืองที่มีส่วนร่วมทั้งสามฝ่าย ฝ่าย บริหาร ตรวจสอบ และประชาชน .หรือคุณมีทางเลือกอื่นอีก แต่ไม่ใช่ตรวจสอบด้วยปากกระบอกปืนแน่นอนในแนวคิดของผม .วิธีการอย่างนั้นที่ผ่านมา รู้หรือเปล่าว่าชาติเสียหายไปเท่าไหร่ เกียรติภูมิของประเทศเสียหายไปเท่าไหร่ จิตใจของประชาชนย่ำแย่ลงแค่ไหน คุณว่าคุ้มหรือกับการกำจัดคนๆเดียวแล้วฉีกรัฐธรรมนูญที่เป็นจิตวิญญาณของประชาชน63 ล้านคนโดยกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวทิ้งไปอย่างนี้…คุณเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยแค่ใหน กรุณา เขียนตอบด้วย พวกเราจะรอคำชี้แจงจากคุณ

 3. คห1 ใช่ครับ ปชต ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

  แต่ถ้าไม่มีแม้แต่การเลือกตั้ง ปชต จะเกิดได้อย่างไร

  การเลือกตั้ง คือ พื้นฐานสำคัญของ ปชต ครับ

  แต่การรัฐประหาร คือ ศัตรูตัวฉกาจของการเลือกตั้ง

 4. คห1 ใช่ครับ ปชต ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

  แต่ถ้าไม่มีแม้แต่การเลือกตั้ง ปชต จะเกิดได้อย่างไร

  การเลือกตั้ง คือ พื้นฐานสำคัญของ ปชต ครับ

  แต่การรัฐประหาร คือ ศัตรูตัวฉกาจของการ ปชต

 5. คห1 ปชต คือการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วม คนล้มตายตั้งเท่าไหร่เพื่อปชต คุณเอาอะไรมาพูด พฤษภาทมิฬ เพิ่งผ่านไป คนตายเท่าไหร่คนรู้ไหม ครั้งนี้ประชาชนอึดอัดแค่ไหน ปากไม่ออก พูดไม่ได้ เอาปืนมาจ่ออยู่ปาก เอาทหารมาคุมบ้านแล้วบอกประชาชนเห็นด้วยนี่หรือคือปชต เราอึดอัดมานานแล้วอดทนมามากพอที่จะระเบิดได้แล้ว เลิกได้ไหมพวกเผด็จการ พวกทหารและพวกตำรวจเลิกยุ่งการเมืองเหมือนต่างประเทศได้ไหม ขอร้องเถอะอย่าทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องร้องไห้ทุกวัน และทุกใจเศร้าใจกินเหล้าทุกวันแบบไม่มีความหวังได้ไหม ขอร้องเถอะ

 6. ขอถามหน่อย….ใครกันแน่ที่เผด็จการ…..ใครที่กุมอำนาจรัฐ ปิดปากพวกคุณมาหลายปี….ใครกันที่ทำให้ ส.ส.ที่พวกคุณเลือกตั้งเข้าไป..เป็นใบ้ในสภา….ใครกันที่แกไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง…..หรือคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ถึงได้ออกมาแหกปาก แถกสีข้างให้อับอายชาวบ้าน….หรีอว่าได้ค่าจ้างมาป่วน ไม่มีคนจ่ายเงินให้ใช่ไหมล่ะคุณอ้อย ถึงได้นอนร้องไห้ทุกวัน มันทรมาณมากไหมล่ะ คุณไปทำอะไรมาล่ะเขาถึงได้เอาทหารมาคุมบ้านคุณน่ะ ที่บ้านดิฉันไม่เห็นมีสักคน ทั้งๆที่อยู่ใกล้ค่ายทหาร ดิฉันก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างปรกติ รวมถึงคนอื่นด้วย ไม่เห็นเดือดร้อนเหมือนคุณอ้อยเลยนะ ไม่เห็นมีใครเอาปืนมาจ่อปาก(งามๆ)ของดิฉันเลย สงสัยปากคุณอ้อยจะไม่สวย เบี้ยวไปนิด เขาถึงได้เอาปืนไปตบปาก จะได้เข้าที่เข้าทางดี กินเหล้ามากไปไม่เห็นจะมีดีตรงไหนนะ มันทำให้คนไมมีสติ แล้วจะไปเดินตามตูดฝรั่งน่ะ คิดให้ดีๆ คุณพร้อมที่จะตามเขาทันหรือเปล่า มัวกินเหล้า กินยาแบบนี้ จะไหวหรือคุณอ้อย สมองกลวงซะก่อนนะ ฝรั่งดีๆก็มี ฝรั่งที่ไม่ดีก็มี ดูกันให้ดีๆ ในหลวงของพวกเราสายพระเนตรยาวไกลมาก ทำตามพระราชดำรัสของท่านกันเถอะนะ ชาติไทยของเราจะได้อยู่ตลอดรอดฝั่งอย่างสง่างาม ภาคภูมิใจ

 7. เถียงกันอีกแล้ว พวกเบี้ยหมากพวกนี้ หน้าที่ตอนนี้ไปแบกกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมโน่น เรื่องปกครองบ้านเมืองมันเรื่องของคนหย่ายๆ เขา อย่างเก่งก็ไปได้แค่เป็นเบี้ยหงาย สุดท้ายก็ต้องตายก่อนม้า ก่อนเรือ เรามันต้องยอมรับตัวเองนะจ๊ะ

 8. ผมเบื่อไอ้พวกหน้าด้านปล้นชาติปล้นประชาชน บ้าอำนาจ อยากจะเป็นใหญ่ โดยการฉีกรัฐธรรมนูญออกหน้าทีวีให้สัมภาษได้ทุกวันแสดงถึงความเขลา และหวาดกลัว พูดจาโกหกพกลมว่าประชาชนแสดงความยินดีกับรัฐประหาร มีคนเอาดอกไม้และอาหารไปให้ โพลก็บอกว่า80%คนเห็นด้วย ถ้าเป็นจริงอย่างที่พูด ปิดเว็ปทำไม เปิดให้แสดงความคิดเห็นสิ่ จะได้รุ้ความจริง ว่าสนับสนุนจริงไหม แค่พูดก็โกหกแล้ว บริหารประเทศจะเชื่อได้หรือ ยังจะหน้าด้านพูดโกหกไปวันๆเพื่อจะโกงชาติทำให้ล่มจมคามือคาตี..นหรืออย่างไร อาวุธที่เอามา เขาไว้ป้องกันประเทศไมใช่เอามาปราบประชาชนแค่นี้ก็ใช้ผิดแล้ว
  ยังไม่ได้บริหารประเทศใลย เลวยิ่งกว่าโจรเพราะโจรปล้นแล้วมันก็หนี ไม่ให้เห็นหน้าเพราะไม่หน้าด้าน

 9. ตอนนี้ประชาชนเดือนร้อน เศรษฐกิจไม่ดีเลย การปิดข่าวไม่สามารถอยู่ได้นาน เพราะความรู้สึกจริงๆมันปิดกันไม่ได้ บ้านเมืองจะสงบกว่านี้ ดีกว่านี้ ถ้าพวกคุณไม่คิดยึดอำนาจและปฏิวัติ หรืออยากให้ชาติมหาอำนาจมาจัดการให้ ไทยเราเป็นประเทศเล็ก ควรที่จะสามัคคีโดยสร้างสรรค์ มีเสรีภาพ ไม่ใช่ปิดหูปิดตากันเอง

Comments are closed.