◊ คปค. ยอมปล่อย 4 อดีตรัฐมนตรีแล้ว


พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาว่าได้ปล่อยตัว พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเนวิน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่คืนวันที่ 19 กันยายนว่า ได้ปล่อยตัวไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา >>

ภายหลังได้รับการปล่อยตัว พล.ต.อ.ชิดชัย ได้เดินทางกลับเข้าบ้านพักซอยประชาราษฎร์ 10 จ.นนทบุรี ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เคยช่วยงานสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรี นำดอกไม้ไปมอบให้กำลังใจ ส่วน น.พ.พรหมินทร์ ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ตนและ พล.ต.อ.ชิดชัยถูกปล่อยตัวเมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 1 ต.ค. ส่วนนายเนวินและนายยงยุทธนั้น ถูกควบคุมตัวไว้ที่อื่นจึงไม่ทราบว่า คปค.ปล่อยตัวแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ น.พ.พรหมินทร์ และ พล.ต.อ.ชิดชัย ถูก คปค.ควบคุมตัวไว้ที่บ้านพักรับรอง ผบ.สส. ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.โดย น.พ.พรหมินทร์ เปิดเผยว่า ได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติ โดยมี พล.ท.ไวพจน์ ศรีนวล ผบ.ศรภ. เป็นผู้ให้การดูแล สามารถติดตามข่าวสารได้ตามปกติ โดยในเช้าวันที่ 20 ก.ค. พล.อ.สนธิ ได้หารือกับตนชั่วครู่หนึ่ง ถัดจากนั้นไม่นาน พล.อ.วินัย ภัทธิยะกุล เลขาธิการ คปค. ได้มารับประทานอาหารกลางวันกับตน และ พล.ต.อ.ชิดชัย

น.พ.พรหมินทร์ เปิดเผยด้วยว่า วันที่ 19 ก.ย.นั้น ตนร่วมกับ พล.ต.อ.ชิดชัย พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผบ.สส. พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ รอง ผบ .สส. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีกกว่า 10 นาย รวมตัวกันที่ บก.สส. โดยได้ทำหน้าที่รักษารัฐธรรมนูญปี 2540 และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้าย คือการถ่ายทอดสดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และวันที่ 1ต.ค. ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯรัฐธรรมนูญปกครองชั่วคราว พ.ศ.2549 บังคับใช้แล้ว นายกรัฐมนตรีและ ครม.ชุดใหม่ต้องถวายสัตย์ฯว่าต้องรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย

“สิ่งที่ผมปรารถนาในช่วงจากนี้ไปคือ อยากให้บ้านเมืองกลับไปสู่สภาวะความสงบสุข ขอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด”

…………………………………………….
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน