◊ ปล่อยวิทยุชุมชนภาคเหนือวันนี้ แต่สั่งปิดต่ออีก 30 แห่งฐานต่อต้าน คปค.


แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ ออกคำสั่งถึงผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุญาตสถานีวิทยุชุมชนออกอากาศได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 15 ข้อเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 30 สถานีโดนคำสั่งห้ามออกอากาศ หลัง ตรวจพบว่ายั่วยุประชาชนต่อต้าน คปค. >>


พ.อ.บรรยงค์ สิรสุนทร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า พล.ท.จิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ได้มีคำสั่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ เพื่อแจ้งให้สถานีวิทยุชุมชนสามารถออกอากาศได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.นี้เป็นต้นไป หลังจากคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) สั่งระงับการออกอากาศไปเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในหนังสือสั่งการที่ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด ได้กำหนดให้สถานีวิทยุชุมชนที่จะออกอากาศ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คปค.กองทัพภาคที่ 3 กำหนดไว้ทั้ง 15 ข้อโดยเคร่งครัดด้วย

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นยังมีสถานีวิทยุชุมชนใน 17 จังหวัดภาคเหนืออีกประมาณ 30 สถานี ที่ คปค.กองทัพภาคที่ 3 ยังไม่อนุญาตให้ออกอากาศได้ เพราะจากการตรวจสอบของ คปค.กองทัพภาคที่ 3 พบว่า สถานีวิทยุทั้ง 30 สถานีเข้าข่ายปลุกระดมและยั่วยุให้ประชาชนเข้าใจผิดและต่อต้าน คปค.

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก