◊ พม่าเบี้ยวนัด KNU อ้างต้องการคุยกับทหารด้วยกันเท่านั้น


ทหารพม่ายกเลิกแผนการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งกับกองกำลังสหภาพแห่งกะเหรี่ยง KNU กะทันหัน โดยให้เหตุผลว่า ในกลุ่มคณะตัวแทนของ KNU มีเจ้าหน้าที่ทางการเมืองรวมอยู่ด้วย ขณะที่ฝ่ายทหารพม่าต้องการพบปะเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยกันเท่านั้น >>1 ต.ค. 2549 สำนักข่าว Network Media Group รายงานเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ว่า ในวันเดียวกันนี้ทหารพม่าได้ยกเลิกแผนการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งกับกองกำลังสหภาพแห่งกะเหรี่ยง KNU อย่างกะทันหัน ซึ่งการพบปะเจรจาของทั้งสองฝ่ายได้กำหนดวันไว้ในวันที่ 28 กันยายน 2549 อันเป็นไปตามการประสานงานของเจ้าหน้าที่ไทย
โดยทางฝ่าย KNU ได้จัดตั้งคณะตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการเจรจารวม 6 คน นำโดยพ.อ.โซโซ แต่ระหว่างที่กำลังจะออกเดินทางได้รับรายงานว่า ทางฝ่ายทหารพม่าได้แจ้งการยกเลิกกำหนดการประชุมเจรจาดังกล่าวแล้ว โดยฝ่ายทหารพม่าอ้างว่า ในกลุ่มคณะตัวแทนของ KNU มีเจ้าหน้าที่ทางการเมืองรวมอยู่ด้วย ซึ่งทางฝ่ายทหารพม่าต้องการพบปะเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยกันเท่านั้น

ในปีนี้ทหารพม่าได้ปฏิเสธที่จะเจรจากับคณะตัวแทนทางการเมืองของ KNU แล้วสองครั้ง ครั้งแรกคือเมื่อช่วงกรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนฝ่ายพม่านำโดยพันโทเมียดทุนอู ได้เดินทางมาพบกับนายพลโบเมี๊ยะ รองประธาน KNU และพันเอก เนอดาเมี๊ยะ บุตรชาย ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทคุมกำลังทหารในกองกำลัง KNU และทางฝ่ายพม่าได้ถูกตำหนิจากฝ่ายการเมืองของ KNU อย่างหนักว่า ข้ามขั้นในการเจรจาซึ่งควรพบกับฝ่ายการเมืองมากกว่าฝ่ายทหาร โดยทางฝ่ายพม่าได้ตอบว่าต้องการพบปะเจรจากับฝ่ายการทหารเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในกลุ่มของ KNU แล้วครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ด้านผู้นำ KNU เปิดเผยว่า การกระทำของพม่าในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะหากมีความจริงใจที่เจรจากันจริงก็ไม่ควรแบ่งแยกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเมืองหรือการทหาร เพราะยังไงทั้งหมดก็เป็นคณะตัวแทนของ KNU

ทั้งนี้ เมื่อปี 2545 กองกำลัง KNU กับทหารพม่าได้มีการเจรจาตกลงสงบศึกกันแล้วครั้งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นไม่นาน ทหารพม่าได้แอบส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่ KNU พร้อมขยายฐานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเป็นโมฆะและเปิดการสู้รบกันนับแต่นั้นมา

…..

ข่าวทั้งหมดแปลและสรุปความโดยสำนักข่าวเชื่อม เป็นหน่วยงานข่าวภาคภาษาไทยของสำนักข่าว S.H.A.N (Shan Herald Agency for News) ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์ข่าวสาละวิน (Salween News Network) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chuem@cm.ksc.co.th และ snn_news@cm.ksc.co.th พร้อมติดตามอ่านข่าวสารย้อนหลังรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศพม่าภาคภาษาไทยได้ที่ www.salweennews.org ภาษาอังกฤษได้ที่ www.shanland.org และภาคภาษาไทยใหญ่ได้ที่ www.mongloi.org

Advertisements