◊ เครือข่ายสมานฉันท์ปฏิรูปการเมืองต้าน ‘มีชัย’


(30 ก.ย.49) เครือข่ายสมานฉันท์ปฏิรูปการเมือง นำโดยนายสมยศ เชื้อไทย นายกสมาคมนิติศาสตร์ กล่าวในการเสวนาหัวข้อ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวหน้าหรือถอยหลัง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข (คปค.)ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯใหม่ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสังคม ได้คัดค้านการทำหน้าที่ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะหัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อกำหนดโครงสร้างการใช้อำนาจของบ้านเมือง ในช่วงที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เพราะที่ผ่านมานายมีชัย เคยทำงานให้รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อาจนำมาซึ่งข้อกังขาและความกังวลใจของสาธารณชน >>


นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบสภาสนามม้าว่า มีความคล้ายคลึงกับนโยบายของพรรคไทยรักไทยก่อนหน้านี้ อีกทั้งประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้อย่างจริงจัง จึงสันนิษฐานว่า อาจเป็นการปูทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณกลับเข้ามาในแวดวงการเมืองอีกครั้ง หากเป็นเช่นนี้การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 อาจไม่ประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงของประชาชนในการปฏิรูปการปกครองทั้งนี้เครือข่ายสมานฉันท์ปฏิรูปการเมือง ยังเห็นว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรสามารถปรับปรุงแก้ไขจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้ ยกเว้นต้องแก้ไขในเรื่องอำนาจทางการเมือง เพื่อป้องกันปัญหาเผด็จการรัฐสภา เหมือนที่ผ่านมา

……………………………………………………………
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์