◊ รัฐธรรมนูญเตรียมคลอดเสาร์นี้ ได้นายกฯ ใหม่ไม่เกิน 4 ต.ค.


ในหลวงจะทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวภายใน เสาร์-อาทิตย์นี้ หลังจากนั้นไม่เกิน 4 ต.ค.โปรดเกล้าฯ นายกใหม่ พร้อมแปรสภาพ คปค.เป็นคณะมนตรีความมั่นคง ส่วนการเลิกกฎอัยการศึก ต้องรอดูสถานการณ์ >>


29 ก.ย. 2549 – พล.ท.พลางกูร กล้าหาญ โฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) กล่าวว่า การประชุม คปค.ในวันนี้ จะเป็นครั้งที่ 7 และเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย โดยมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเน้นย้ำเรื่องการดูแลความสงบ การดำเนินนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม และลำดับความสำคัญเร่งด่วนและสานต่อกับรัฐบาลชุดใหม่พล.ท.พลางกูร กล่าวด้วยว่า วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยลงมา ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนการทูลเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นไปตามกำหนดการ และวันที่ 2-3-4 ต.ค. นี้ คปค.ก็คงแปรสภาพตามรัฐธรรมนูญ ส่วนทหารที่ประจำการอยู่ตามจุดต่างๆ และรถถังนั้นยังคงตอบไม่ได้ว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วการประกาศกฎอัยการศึกจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

Advertisements