◊ ‘ชัยวัฒน์’ ปฏิเสธคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา คปค.ตามคำสั่ง 17/2549‘ชัยวัฒน์’ ให้สัมภาษณ์ AP ขืนคำสั่ง คปค. เพราะเคยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ แล้วจะทำงานให้ได้อย่างไร ด้าน‘เดชอุดม’ เผย ขอพิจารณาก่อน >>

27 ก.ย. 49 ไอเอ็นเอ็น รายงานว่าคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 17/2549 เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่งตั้งให้ รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา คปค.ด้านการสมานฉันท์
ก่อนหน้านี้ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ เคยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของ คปค. หลังการแต่งตั้งดังกล่าว รศ.ดร. ชัยวัฒน์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว AP. ว่า เคยออกมาระบุว่า การยึดอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วจะทำงานในฐานะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าวได้อย่างไรส่วนนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ สมาชิกอาวุโสสภาทนายความ ซึ่งถูกแต่งตั้งเป็น กรรมการด้านการเสริมสร้างจริยธรรม ในคำสั่งเดียวกัน ระบุว่า ยังไม่ได้รับการทาบทาม คงต้องพิจารณาก่อน