◊ นิสิต-นักศึกษาเตรียมจัดเสวนาเกิน 5 คนวันนี้ที่จุฬาฯ และ ม.เชียงใหม่

เครือข่ายนิสิตจุฬาฯ เพื่อเสรีภาพเตรียมจัดเสวนาเกิน 5 คนต้านรัฐประหารวันนี้ ชี้รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ถ้ามาจากรัฐประหารถือว่าไร้ความชอบธรรม ด้านนักศึกษาเชียงใหม่เตรียมจัดเสวนาเช่นกัน โดยมีนักวิชาการ ม.เที่ยงคืนร่วมเสวนา นักศึกษา มช. ชี้คำสั่งห้ามการชุมนุมเกิน 5 คนเป็นกฎหมายหลงยุค ด้านศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาเตรียมวางพวงหรีดบ่ายนี้ที่หน้ากองทัพบก >>

ในวันนี้ (27 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ‘เครือข่ายนิสิตจุฬาฯ เพื่อเสรีภาพ’ เตรียมจัดเสวนากลางแจ้งเกิน 5 คน เย้ยกฎอัยการศึก หัวข้อ ‘ทำไมเราต้องคัดค้านรัฐประหาร’ โดยจะจัดที่ลานหน้าตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฮาวายอิ, รองศาสตราจารย์ใจ อึ๊งภากรณ์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ร่วมอภิปราย


โดยนายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะผู้จัดงานกล่าวว่า การจัดเสวนาทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการทำรัฐประหาร และต้องการที่จะให้นักศึกษาจุฬาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนว่าทำไมเราต้องคัดค้านการทำรัฐประหารครั้งนี้


เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่มีอาจารย์บางคนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาตำหนิการคัดค้านรัฐประหารว่าไม่เหมาะสมนั้น ส่วนตัวแล้วคิดอย่างไร นักศึกษาคนดังกล่าวตอบว่า แม้รัฐบาลทักษิณจะมีข้อเสียเยอะแยะ แต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้ง ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะมีข้อบกพร่อง ไม่ดี 100% แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของประชาชน เชื่อว่ารัฐบาลที่ชอบธรรมต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น ถ้าเราจะปฏิรูปการเมืองต่อไป ต้องไม่ใช่การปฏิรูปด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญ แต่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ 2540 ไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิด


ไม่ว่ารัฐบาลทักษิณจะเลวอย่างไร แต่รัฐบาลทักษิณก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชน แม้กลไกการตรวจสอบของรัฐธรรมนูญจะห่วยปานใด แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทักษิณมาจากการเลือกตั้ง อย่างไรเสียก็ยังต้องทำตามเงื่อนไขของประชาชน เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับมา แต่คณะรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการบริหารประเทศ จึงมีความเลวร้ายยิ่งกว่าระบอบทักษิณ นายเก่งกิจกล่าวในที่สุด


นอกจากนี้มีรายงานว่าศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา (SAIR) เตรียมวางพวงหรีด คัดค้านการทำรัฐประหาร ที่หน้ากองทัพบก ในวันนี้ เวลาบ่ายโมง


ด้านความเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ จ.เชียงใหม่ หลังจากที่มีการออก ‘จดหมายเปิดผนึกร่วมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมจากประชาชน’ โดยมีเนื้อหาคัดค้านการทำรัฐประหารและเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ในวันนี้ (27 ก.ย.) ‘เครือข่ายนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย เชียงใหม่’ เตรียมจัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อ ‘เราจะเข้าใจการเมืองวันนี้อย่างไร’ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ ห้อง SB1122 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนำการอภิปราย นอกจากนี้กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวยังได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์สมเกียรติ ตั้งนโม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมเสวนาด้วย โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และนักกิจกรรมจำนวนมาก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนาครั้งนี้


โดยนายรัตติพงศ์ อุปนันท์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย เชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ใช่พอเกิดรัฐประหารขึ้นแล้วต่างคนต่างเงียบ นอกจากนี้เห็นว่าคำสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเป็นกฎหมายหลงยุค เป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของความกลัว และไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เลย ดังนั้นจึงเรียนเชิญทุกท่านมาแสดงความคิดเห็นทางเมืองร่วมกัน นายรัตติพงศ์กล่าว

ข่าวประกอบย้อนหลัง

นักศึกษา มช. เรียกร้องรัฐบาลชั่วคราวเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม