◊ กรรมการสิทธิฯ ยันทำงานต่อ จับตาการทำงาน คปค.

กรรมการสิทธิฯ ออกแถลงการณ์ตอบข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยืนยันทำงานต่อ เพื่อเฝ้าระวังการทำงานของ คปค. และรัฐบาลในอนาคต >>

ประชาไท – 27 ก.ย. 2549 กรณีข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีแถลงการณ์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงให้มีแถลงการณ์แจ้งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

……..


แถลงการณ์
ความห่วงกังวลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เฝ้าดูสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่ง หลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ยึดอำนาจบริหารจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แม้ว่าจะเป็นตระหนักว่า ได้เกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการในช่วงของการบริหารประเทศโดยการนำของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่เห็นว่า สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้อย่างถาวรด้วยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชน และห้ามการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ คปค. เคารพพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และให้ประชาชนได้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนได้ และขอให้ คปค. ได้ดำเนินการใดๆ ที่จะนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมไทยโดยเร็วที่สุด ให้มีการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญที่ประกันสิทธิมนุษยชนของประชาชนภายในประเทศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่จะดำเนินการอย่างเป็นอิสระในการเฝ้าระวังการทำงานของ คปค. และรัฐบาลในอนาคต เพื่อประกันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
26 กันยายน 2549

Advertisements

One thought on “◊ กรรมการสิทธิฯ ยันทำงานต่อ จับตาการทำงาน คปค.

  1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใครเป็นคนตั้ง หรือ เลือกตั้งมา ประกอบด้วยใครบ้าง อยู่ได้ด้วยกฏหมายอะไร ล้มรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องสลายไปหรือไม่ ขอความรู้ด้วยครับ

Comments are closed.