◊ กลุ่มนักศึกษายื่นแถลงการณ์ต่อคณะปฏิรูปฯ ขอมีส่วนร่วมร่างรธน.

บ่ายวันที่ 24 ก.ย.2549 ตัวแทนนักเรียน – นักศึกษาจากศูนย์ประสานงานนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ศนศ.) นำแถลงการณ์ยื่นต่อคณะปฏิรูปฯ ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาการณ์อยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพ >>>


 
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ศนศ. เห็นด้วยกับแนวทางของคณะปฏิรูปฯ ที่สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมือง และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงขอเสนอความเห็นดังนี้

1.ขอให้จัดตั้งคณะกรรมการที่มีเยาวชนเข้าร่วม เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน นำเสนอปัญหาของเยาวชนเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุด
 
2.ขอให้เยาวชนมีส่วนร่วมในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ

3.เสนอให้ตั้งกองทุนเพื่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนิสิต นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทำกิจกรรมอย่างมีอิสระ ไม่ผูกพันกับงบประมาณของสถานศึกษา

4.เสนอตั้งองค์กรปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.ขอให้คณะปฏิรูปฯ ใช้ความระมัดระวังในการตั้งคณะทำงานต่างๆ เพราะไม่สบายใจที่มีคนที่เคยรับใช้ระบอบทักษิณมาร่วมทำงาน อาจเป็นอันตรายต่อประเทศชาติได้

6.สนับสนุนแนวทางที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ กล่าวไว้เป็น 4 ข้อหลักในการแก้ปัญหาประเทศ โดยขอให้คณะปฏิรูปฯ ดำเนินการให้เสร็จเพื่อปูทางไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง และหวังว่าเมื่อคณะปฏิรูปฯ แก้ปัญหาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว