◊ ไอซีทีเตือนประชาไท !

นายจอน  อึ๊งภากรณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ประชาไท กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากผู้ตรวจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ว่า มีผู้ร้องเรียนไปยังกระทรวงไอซีทีว่า เว็บไซต์ประชาไทมีข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยทางไอซีทีไม่ได้ระบุว่าข้อความดังกล่าวคือข้อความใด เพียงแต่กำชับให้กองบรรณาธิการรีบตรวจสอบโดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งของคณะปฏิรูปฯ

Advertisements