◊ ผบ.มทบ.ที่ 33 ทำหนังสือด่วน ระงับวิทยุชุมชน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน และประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 3 จังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ ให้แจ้งวิทยุชุมชนระงับการดำเนินการออกอากาศตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

มีรายงานแจ้งว่า วันนี้ (21 ก.ย.2549) พลตรีศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33 ว่า ตามที่มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมสื่อ ให้งดเว้นการนำเสนอเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกให้สื่อดำเนินการในแนวทาง “รู้รักสามัคคี”

อีกทั้งขณะนี้ คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2540 สิ้นสุดลง และวิทยุชุมชนก็เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน แจ้งให้สถานีวิทยุชุมชนระงับการดำเนินการออกอากาศตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

รายงานล่าสุด พบว่า วิทยุชุมชนหลายแห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้หยุดการออกอากาศทั้งหมดแล้ว

ในขณะที่ “เว็บไซต์คมชัดลึก” ระบุว่า ตามที่กองทัพภาค 3 ออกคำสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือ 300 สถานี รองประธานสมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบนเชื่อ เหตุเป้าหมายต้องการตัดฐานเสียงไทยรักไทย ขณะที่แกนนำเครือข่ายรักทักษิณสายอีสานยัน ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่มีการติดตามตัว ดีเจปากกล้าเมืองอุดรคุย มีกำลังในมือร่วมแสน ไม่อยากออกมาเคลื่อนไหว ระบุขณะนี้เข้าไปเที่ยวในลาว

วิทยุชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงในทางการเมือง ถูกสั่งปิดจากคำสั่งของฝ่ายทหารเปิดเผยขึ้น โดยนายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา รองประธานสมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน  ระบุว่า พล.ต.ศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (ผบ.มทบ.33) ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ลำพูน ให้สั่งระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนชั่วคราว จนถึงวันที่ 21 กันยายน พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนปิดตัวชั่วคราวแล้วประมาณ 300 แห่ง

นายเทอดศักดิ์ กล่าวว่า เชื่อว่าสาเหตุที่ มทบ.33 สั่งปิดวิทยุชุมชนนอกจากจะเป็นการป้องกันการสื่อสารที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของคณะปฏิรูปแล้ว ต้องยอมรับว่าพื้นที่ 3 จังหวัดที่สั่งปิดล้วนเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคไทยรักไทยที่ยังเชื่อว่ามีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทยต่อ

สำหรับผลกระทบต่อวิทยุชุมชนเนื่องมาจากการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ในเรื่องนี้สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบนจะเข้าหารือกับ ผบ.มทบ.33 อีกครั้ง เพื่อร่วมกันหาทางออก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งปิดวิทยุชุมชนอำเภอฝาง