◊ นักศึกษามช. เรียกร้องรัฐบาลชั่วคราวเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

จดหมายเปิดผนึก

ร่วมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมจากประชาชน

เนื่องจากการรัฐประหารโดยกลุ่มคณะทหารและตำรวจ ในวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ทั้งต่อหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน และประชาชน อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยและปัญหาอื่นๆ อีกนานัปการ หากแต่ในทางหลักการระบอบประชาธิปไตยไทยควรจะนำมาซึ่งการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการพัฒนาการเมืองไทย เนื่องจากฐานะของหลักการและระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของไทยในการที่จะนำไปสู่การเมืองที่มีเสถียรภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและประชาชนเข้มแข็งมีคุณภาพ

จากสถานการณ์ทางการเมืองข้างต้น กลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจและติดตามความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย มีจุดยืนและข้อเสนอดังนี้

1.กลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยฯ ไม่เห็นด้วยกับวิธีการรัฐประหารทางการเมือง เนื่องจากเป็นวิธีการที่กระทบต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งในกระบวนการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นมีทางเลือกและทางออกหลายทางที่สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งทางการเมือง

2.ควรจะเปิดพื้นที่ในการสื่อสารให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และมีเสรีภาพในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร

3.ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลชั่วคราวที่จะให้มีการแต่งตั้ง  คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย

4.ในกระบวนการแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้มีการธำรงรักษาหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชน ซึ่งได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

ท้ายที่สุดกลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยฯขอเรียกร้องต่อนักศึกษา  ประชาชนและสังคมสาธารณะ ร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นไปยังคณะรัฐประหาร เพื่อเป็นการแสดงความต้องการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของอำนาจได้อย่างแท้จริง

กลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กันยายน 2549

Advertisements

One thought on “◊ นักศึกษามช. เรียกร้องรัฐบาลชั่วคราวเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

  1. ถ้าอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แล้วจะทำรัฐประหารไปทำซากเหรอ? ที่ทำเพราะจะรวบมาทำเองไง ! ประชาชนไทยไม่มีปัญญาแก้ปัญหาบ้านเมืองเองได้หร๊อก! ต้องให้ตาหานแบบข้านี้ไง ทำกันมาตั้ง70ปีแล้ว เว้นไปแค่15ปี ยังไม่ลืมเลย ทำตามสูตรเดิมเปี๊ยบเลย ตั้งแต่ยึดสถานีโทรทัศน์ไปจนถึงประการแถลงการณ์ถึงเหตุที่จำใจต้องทำ แล้วจำใจต้องรักษาความสำราญเอ้ยความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าประชาชนจะเบื่อ

Comments are closed.