◊ ข่าวด่วน! เว็บไซต์ 19sep.org ถูกไอซีทีสั่งปิดแล้ว!!!

ประชาไท – วันนี้ (22 กันยายน 2549) เมื่อเวลาประมาณ 1.00 น. เวบไซต์ 19sep.org ได้ถูกกระทรวงไอซีทีสั่งปิดแล้ว

นายสมบัติ งามบุญอนงค์ ผู้จดทะเบียนเวบไซต์ดังกล่าว กล่าวว่า เวบไซต์ 19sep ถูกสั่งปิด หลังจากมีการเรียกประชุมของกระทรวงไอซีทีตามประกาศฉบับที่ 5  เมื่อบ่ายวานนี้

นายสมบัติกล่าวว่า ข้อความจากผู้ให้บริการปรากฏว่า

ทาง issp ได้รับแจ้งด่วนจากกระทรวง ICT ให้ทำการ ปิด web 19sep.org ซึ่งมีข้อความขัดกับประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น ทาง issp จึงได้ทำการ block ip ดังกล่าวไว้
          

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เอก จันทร์จักรวาล

ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าว เริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549 มีพื้นที่หลักคือเวบบอร์ดแสดงความคิดเห็น นับจากเปิดใช้มาจนก่อนถูกสั่งปิดนั้น มีผู้ตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นแล้วมากกว่า 100 กระทู้ ซึ่งล้วนมาจากจุดยืนที่หลากหลาย รวมสถิติผู้เข้าชมประมาณ 5,000 คน และตลอดเวลามีเว็บมาสเตอร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีข้อความที่หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ แต่ก็ได้ถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้ว

Advertisements