◊ แม้เกิดรัฐประหาร แต่คนไทยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ


เมารีน บรานส์ ผู้อำนวยการองค์การฮิวแมนไรท์ เฟิร์ส (
Human Rights First) แสดงความเห็นกรณีคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำการรัฐประหารว่า ผู้นำประเทศจะต้องไม่ใช้การรัฐประหารเป็นข้อแก้ตัวในการเพิกเฉยต่อพันธกรณีทางด้านสิทธิมนุษยชน และกล่าวว่า ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ทำให้หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอ่อนแอลงไป

ในระยะสั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ส่วนในระยะยาว การได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนต้องอยู่บนพื้นฐานการแก้ไขปัญหาโดยสันติ และจะต้องคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยการจัดการเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรม บรานส์ กล่าว

2 thoughts on “◊ แม้เกิดรัฐประหาร แต่คนไทยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ

  1. ตอนมีสิทธิ์ก็ใช้กันอย่างฟุ่มเฟยแบบใช้ครึ่งทิ้งครึ่ง ตอนนี้หมดแล้ว ถูกยึด จะมาเรียกขอคืนคงยากส์ รอไปก่อนนะ

  2. แล้วตอนนี้เขาห้ามไม่ให้กิน ให้ขี้ ให้เยี่ยว ให้นอนรึไง

    ก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติดีๆอย่างชาวบ้านทั่วๆไปสิ อย่าออกไปปลุกปั่นยุยงให้แตกแยกวุ่นวายมันก็ไม่มีอะไรหรอก ไม่ได้ออกมาเห่าหอนสัก 2 อาทิตย์นี่มันจะขาดใจตายรึไง

Comments are closed.