◊ องค์กรแรงงานนานาชาติออกแถลงการณ์ประณามการรัฐประหาร

ประชาไท-บรัสเซลล์ วันที่ 20 กันยายน 2549 องค์กรแรงงานนานาชาติได้ออกแถลงการณ์ประณามการรัฐประหารในประเทศไทย ความว่า ICFTU และสหภาพแรงงานโลก ประณามการรัฐประหารในวันที่สิบเก้า กันยายน ซึ่งนำโดยพลเอกสนธิ บุญรัตกลิน

การรัฐประหารในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรี พตท ทักษิณ ชินวัตร กำลังร่วมการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์ก
ผู้นำการปฏิวัติในครั้งนี้ประกาศกฏอัยการศึก มีผลให้รัฐสภา รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดสถานภาพลง ข้อจำกัดที่เข้มงวดถูกนำมาใช้ในการควบคุมสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป โดยมีการสั่งห้ามมิให้มีการชุมนุมกันเกินห้าคน โดยมีบทลงโทษสูงสุดการการจำคุกถึงหกเดือน

รัฐบาลทักษิณได้เผชิญหน้ากับความไม่พอใจจากหลายฝ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันได้แก่ การถูกกล่าวหาเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง การประกาศนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยม รวมไปถึงข้อจำกัดในสิทธิทางการค้า โดยเฉพาะกับภาคเอกชน การเลือกตั้งที่จัดขึ้นอย่างรวดเร็วในครั้งที่ผ่านมาถูกต่อต้านโดยพรรคฝ่ายค้านและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนับล้าน การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เป็นโมฆะ

การกระทำของกองกำลังทหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยเด็ดขาด การคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนสากลเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างรอช้าไม่ได้ และควรจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็วที่สุดภายใต้รัฐธรรมนูญที่เหมาะสม
ICFTU เป็นตัวแทนของ ผู้ทำงาน 155ล้านคนสังกัดองค์การต่างๆ 156 ประเทศ และยังเป็นสมาชิกของสหภาพโลกด้วย