สนามสำรองประชาไท https://prachatai.wordpress.com/

ประชาไท เปิดสนามสำรองชั่วคราวเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน
หากในระหว่างนี้ ผู้อ่านไม่สามารถเข้าเวบไซต์ประชาไทได้
กรุณาคลิกที่ https://prachatai.wordpress.com/

พื้นที่ใหม่นี้ เป็นพื้นที่ทดลองของประชาไท ที่ทีมงานตั้งใจไว่ว่า จะสร้างเป็นชุมชนบลอกอีกแห่งหนึ่งขึ้น
แต่เนื่องจากระยะหลัง สถานการณ์ของบ้านเมืองและของโครงสร้างเวบประชาไทเองไม่ค่อยมีเสถียรภาพ
ในยามที่เวบหลักไม่สามารถเข้าถึงได้ ขอใช้พื้นที่ของบลอกประชาไท เป็นพื้นที่สื่อสารชั่วคราว