ศูนย์ประสานงานเยาวชนฯ เรียกร้องรัฐประหารแบบก้าวหน้า

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD.)

 

เรียกร้องคณะปฏิรูปฯ เปลี่ยนรัฐประหารแบบถ้อยหลังเข้าคลองเหมือนในอดีต เป็นรัฐประหารที่ก้าวไปข้างหน้า

  

โดยขอให้คงสิทธิ เสรีภาพประชาชน และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนได้ตามปกติ

  

และขอให้เร่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศ และรีบคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

  

  

สืบเนื่องจากการรัฐประหารรัฐบาลระบอบทักษิณ ชินวัตร ภายใต้การนำของ พล.อ.สนธิ  บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการกองทัพบก ในนามหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อคืนวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมานั้น ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD.) มีความเห็นและข้อเรียกร้องต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้

  

1.แม้ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นไปเพื่อจัดการกับการปกครองแบบเผด็จการการเลือกตั้งของรัฐบาลทักษิณ และมีเจตนาที่ดีในการทำเพื่อประเทศชาติ แต่การกระทำการดังกล่าวส่งผลถึงการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคตอย่างสำคัญ ที่ไม่สามารถพัฒนาได้จากการเปลี่ยนผ่านโดยการยึดอำนาจไว้เป็นของบุคคลหรือกลุ่มคณะใดโดยเฉพาะ โดยละเลยการให้อำนาจและสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน  คณะปฏิรูปควรตระหนักว่าการรัฐประหารแบบถอยหลังเข้าคลองเหมือนในอดีต(ที่รัฐประหารอำนาจรัฐเพื่อตนเอง)จะแปรเปลี่ยนเป็นการรัฐประหารที่ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร(ปฏิวัติเพื่ออำนาจประชาชน)  เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD.)  เห็นว่า  สิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ต้องไม่ถูกลิดรอน คณะปฏิรูปต้องรีบคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด  และให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและการแสดงออกหรือกิจกรรมทางการเมืองได้ตามปกติ

  

2.ขอให้คณะปฏิรูปจัดการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วมโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาธิปไตยไทยเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้โดยรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้พลเมืองไทยมีประชาธิปไตยทางการเมืองอย่างแท้จริง  โดยให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ผู้แทนสภาราษฎรไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง และมีความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิทางการเมืองโดยไม่ต้องกำหนดฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษา  และให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมีวาระเพียง 1 สมัย เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจการปกครอง  โดยให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุด

  

3.ขอให้มีการปฏิรูปความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจโดยทันที จากปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่ไม่มี ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ  ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD.)  ขอเรียกร้องให้มีการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าโดยทันที โดยเฉพาะการเก็บภาษีมรดกอัตราก้าวหน้า เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากเกินไปกว่านี้ ดังนี้ปรากฏว่าประเทศที่ก้าวหน้า มีการเก็บภาษีมรดกทั่วโลก เช่นในสหภาพยุโรปทั้งหมด เพื่อสร้างรัฐสวัสดิการให้แก่ประชาชนไทยเข้าถึงบริการสาธารณะ

  

โดยขอให้คณะปฏิรูปฯ เสนอแผนการฟื้นฟูประชาธิปไตยทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

  

                               

  

เร่งฟื้นฟูประชาธิปไตย คืนอำนาจให้ประชาชน

  

20 กันยายน 2549

5 thoughts on “ศูนย์ประสานงานเยาวชนฯ เรียกร้องรัฐประหารแบบก้าวหน้า

 1. เป็นแถลงการณ์ที่ทุเรศมาก

 2. นี่เป็นตัวอย่างของฝ่าย “ภาคประชาชน” ที่ต้องการล้มทักษิณแบบแดกด่วน พอเกิดการรัฐประหารก็แก้เกี้ยวได้แค่นี้ ….”รัฐประหารที่ก้าวไปข้างหน้า” …ก้าวหน้ามากครับ เวร!

 3. ถึงศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD.)

  ทั้งคุณทั้งครป.ลูกพี่คุณเรียกร้องเอง อยากได้จะเป็นจะตาย ก็สมใจแล้ว อย่าปฏิเสธความรับผิดชอบ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

  !@#$%&*()(^%#@!@#$%&*()(^%#@!@#$%&*()(^%#@!@#$%&*()(^%#@

  อย่ามาทำเป็นเท่ รับไม่ได้ว่ะ

  ปล. บ้านแกมีเหรอ “รัฐประหารที่ก้าวไปข้างหน้า – เป็นประชาธิไตย” น่ะ

 4. ประชาธิปไตยแบบแดกด่วน ชอบมาก พูดมาตลอดว่า “มันไม่มีทางลัด” เราต้องเดินทางเพื่อสร้างประชาธิปไตยจากประชาชนที่แท้จริง แต่การจัดตั้งและให้การศึกษาประชาชน มันไม่ทันใจพวกนักกิจกรรมการเมืองจำนวนไม่น้อย ก็เลยพาประชาธิปไตยไทยเข้ารก เข้าพง มากว่า 60 ปี เมื่อไรจะสำนึกเสียทีว่า “ข้ามหัวประชาชน” ไม่ได้ “ไปทางใช้กำลังทหาร” มีแต่จะทำลายขบวนการประชาธิปไตย “การยกอำนาจให้กับคนบางกลุ่ม” ไม่ใช่ประชาธิปไตย

  เมื่อไรจะเข้าใจกันเสียที

 5. ขอชี้แจงครับ

  ประเด็นที่ YPD เรียกร้องคือ เรียกร้องคณะปฏิรูปครับ ว่าให้ทำอะไรบ้าง ไม่ได้แก้ตัวแทนคณะปฏิรูปว่าก้าวหน้า แต่ต้องการเรียกร้องให้พาสังคมก้าวไปข้างหน้า

  สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องเรียกร้องคณะปฏิรูปครับ จะให้เรียกร้องใคร 1.YPD เรียกร้องให้คืนอำนาจให้ประชาชน 2.ประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญ 3.สิทธิเสรีภาพประชาชนต้องมี นี่คือสาระหลัก

  YPD ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารโดยทหารและไม่ต้องการครับ แต่รัฐประหารโดยทหารเกิดขึ้นแล้วเมื่อวาน 1.ลุกขึ้นต้านทุกรูปแบบ 2.ก็ต้องเรียกร้องคณะรัฐประหารว่าอย่างไรบ้าง ตอนนี้ เรามีข้อเรียกร้องต่อคณะรัฐประหารครับ ส่วนการชุมนุมประท้วงยังกลัวภัยทหารอยู่ อยากให้กลุ่มอื่นๆ ช่วยนัดด้วย (ยังไม่กล้า – จะได้มีเพื่อน) อีกอย่างเขาบอกคณะปฏิรูปขออยู่ 2 สัปดาห์ รอดูสถานกาณ์อยู่

  YPD.
  ป.ล.บางทีเราต้องแยกแยะด้วยว่าเป็นการปฏิวัติรัฐประหารที่ก้าวหน้าหรือถอยหลัง บางครั้งทำไม่สำเร็จก็เป็นกบฏ หลายครั้งเป็นการปฏิวัติรัฐประหารที่ก้าวไปข้างหน้า บางทีก็พยายามปฏิวัติเผด็จการแต่ไม่สำเร็จก็กลายเป็นกบฏ
  ภาพลักษณ์การรัฐประหารโดยกองทัพในอดีตเป็นไปเพื่อยึดอำนาจให้ตนเอง แต่ตอนนี้มันต่างกันอยู่ต้องรอดูสถานการณ์ด้วยว่าเขาจะยึดอำนาจไปเป็นของตัวไหม ถ้าไม่ใช่ก็ต่อต้าน ทำไมเราสนับสนุนการปฏิวัติโดยประชาชนครับ แต่ถ้าประชาชนกลุ่มนั้นไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ล่ะ ไม่ต่างกันเหรอ

Comments are closed.