พันธมิตรฯ ขอให้คณะปฏิรูปคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองเร่งคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็ว


นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานกลุ่มพันธมิตร กล่าวว่า สิ่งที่อยากฝากไปถึงคณะปฏิรูปฯ คือ ขอให้เร่งทำให้เกิดความชอบธรรมในสังคม นำพาประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ และเร่งคืนอำนาจประชาธิปไตยกลับสู่ประชาชนโดยเร็ว
  เขาระบุด้วยว่า กลุ่มพันธมิตรฯ จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะรอดูสถานการณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน

Advertisements