ปธ.อียูหวังไทยคืนกลับประชาธิปไตย โฆษกอเมริกาเรียกร้องใช้สันติวิธี

นายแมตติ วานฮาเนน นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ ในฐานะประธานสหภาพยุโรป(อียู) สมัยปัจจุบัน ขอให้สถานการณ์ในประเทศไทยกลับคืนสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักการประชาธิปไตย 
ก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่า รัฐบาลสหรัฐขอเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสันติวิธี รัฐบาลสหรัฐได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม สหรัฐได้แต่หวังว่า คนไทยจะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและเป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย