◊ คุมตัว ‘ฉลาด’ ฐานชุมนุมเกิน 5 คน

ประชาไท 20 ก.ย. 2549 กรณีร.ต.ฉลาด วรฉัตร อดีต ส.ส.ราชบุรี และพวกอีก 4 คนนั่งประท้วงคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ได้ทำการยึดอำนาจจากรัฐบาล บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อเวลา 12.30 น. ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารมาเชิญตัวออกไป เนื่องจากผิดคำสั่งของคณะปฎิรูปฯ ในการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน โดยบอกว่าจะนำไปดูแลในพื้นที่ทหาร ซึ่ง ร.ต.ฉลาด ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด และกล่าวเพียงว่า ประชาธิปไตยของไทยพัฒนามาหลายสิปปี ไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น  ในบริเวณใกล้เคียง นายทวี ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี นั่งอดข้าวประท้วง พร้อมป้ายขนาดใหญ่ เขียนข้อความ อดข้าวประท้วงผู้ล้มล้างประชาธิปไตย ทำให้บ้านเมืองถอยหลังและแตกแยกล่าสุด เจ้าหน้าที่ทหาร ได้นำตัวนายทวี ขึ้นรถตู้ออกไปแล้ว โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทหารมาเชิญตัวนายทวีออกไปเป็นระยะเพื่อขอให้ยุติการประท้วง แต่นายทวีไม่ยอมลุกไปไหน เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ขอยึดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นายทวีได้นำมา 

อ่านประกอบความตาย และ ประชาธิปไตย ของ ฉลาด วรฉัตร