แถลงการณ์พรรคแนวร่วมประชาชน : ประณามวิธีเผด็จการเดิมๆ

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน ออกแถลงการณ์เรื่อง “ร่วมใจต่อต้านเผด็จการ” มีเนื้อความดังนี้
ทุกครั้งที่มีการก่อรัฐประหารในประเทศไทย ฝ่ายเผด็จการจะอ้างว่า “ปฏิรูปการเมือง” อ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตย อ้างว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว และอ้างว่าบ้านเมืองไม่สงบหรือรัฐบาลขาดความชอบธรรม จึงต้องยึดอำนาจ แต่แท้จริงแล้วการก่อรัฐประหารล้วนแต่เป็นการใช้อำนาจในทางที่มิชอบธรรม ขัดกับหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย ขัดกับรัฐธรรมนูญ การยึดอำนาจของทหารเป็นการลิดรอนเสรีภาพและอธิปไตยสูงสุดของประชาชน และที่สำคัญคือ เผด็จการทหารทุกครั้งในอดีตกระทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นอภิสิทธิ์ ไม่เคยทำไปเพื่อประโยชน์ของกรรมาชีพ เกษตรกร หรือคนจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย เห็นได้จากการที่ทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจมีการยกเลิกสิทธิเสรีภาพของสหภาพแรงงาน สิทธิในการแสดงความเห็นและชุมนุมประท้วง หรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

กระแสหลักของภาคประชาชนที่ผลักดันการปฏิรูปการเมืองหลังพฤษภาทมิฬมองว่าเผด็จการไม่ควรจะครองเมือง ไม่ควรจะมีการควบคุมสื่อ ไม่ควรจะใช้อำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบจากประชาชน แต่ในการก่อรัฐประหารครั้งนี้มีการปิดสื่อทุกชนิดและประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ พร้อมกันนั้นมีการอ้างว่าต้องยึดอำนาจเพื่อ ”ปกป้องประชาธิปไตยและองค์กรอิสระต่างๆ”

พรรคแนวร่วมภาคประชาชนมีจุดยืนชัดเจนที่คัดค้านรัฐบาลทักษิณในหลายเรื่อง เช่นการใช้ความรุนแรงในภาคใต้ การฆ่าวิสามัญในสงครามยาเสพติด การเซ็นสัญญา F.T.A. และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แต่อย่างน้อยรัฐบาลไทยรักไทยมาจากการเลือกตั้งของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ถ้าจะเปลี่ยนรัฐบาลต้องมีการชักชวนให้คนส่วนใหญ่ที่เคยเลือกไทยรักไทยหันมาสนับสนุนทางเลือกอื่น ไม่ใช่ไปกระทืบเสียงประชาชนด้วยการทำรัฐประหารโดยทหาร

ที่แล้วมาในขบวนการไล่ทักษิณ หลายส่วนโน้มเอียงไปขอให้อำนาจเผด็จการก้าวเข้ามาแก้ปัญหาเพราะมีการมองว่าประชาชนคนจน 16 ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้ไทยรักไทยขาดการศึกษาและข้อมูล บัดนี้เราเห็นผลของจุดยืนปฏิกิริยาอันนี้แล้ว มันยังไม่สายเกินไปที่เพื่อนๆ มิตรสหายในภาคประชาชนจะเปลี่ยนความคิดและหันมาปกป้องประชาธิปไตย

เราขอประณามการใช้มาตรการเผด็จการ และการออกกฎอัยการศึกในครั้งนี้ และเรียกร้องให้ภาคประชาชนทุกฝ่ายที่รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมออกมากู้ประชาธิปไตยคืนมาเพื่อเดินหน้าในการปฏิรูปสังคมสำหรับคนส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมาชีพและเกษตรกร

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน

Advertisements

3 thoughts on “แถลงการณ์พรรคแนวร่วมประชาชน : ประณามวิธีเผด็จการเดิมๆ

  1. “ ประชาไท ” คือหนังสือพิมพ์อิสระบนเว็บ ที่คณะผู้ก่อตั้งมีแนวคิดที่จะจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ตลอดจนการขยายโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศตามเจตนาของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

Comments are closed.